Η εισήγηση του Δημάρχου Γ. Πατούλη προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας στις Δημοτικές Επιτροπές, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τις Δημοτικές και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και τις Ανώνυμες Εταιρείες, μετά την εκλογή του Προεδρείου του

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης, μετά την ολοκλήρωση της συγκρότησης του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβούλιου (Πρόεδρος έχει ήδη εκλεγεί ο κ. Επαμεινώνδας Γαρδέλης, αναμένεται η εκλογή Αντιπροέδρου και Γραμματέα) θα εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας που θα αναλάβουν Πρόεδροι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

· Δημοτικές Επιτροπές


Οικονομική Επιτροπή
Πρόεδρος: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Σπύρος Σταθούλης.
Τακτικά Μέλη: Δημήτρης Καρλαύτης / Κω/νος Αντωνόπουλος / Νικόλαος Κάββαλος / Δημήτριος Σμυρνής / Νικόλαος Αλεπούς.
Αναπληρωματικά Μέλη: Αθανάσιος Βλαχοπιώτης / Βασίλειος Κόκκαλης / Γεώργιος Ιατρίδης.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Πρόεδρος: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, Νικόλαος Πέππας.   
Τακτικά μέλη: Ρένα Χαλιώτη / Γεώργιος Ζήκος / Δημήτρης Καμπούκος / Ελένη Λέκκα / Βασίλειος Μπαλάσης. 
Αναπληρωματικά Μέλη: Νικόλαος Δούσης-Ρασσιάς / Αικατερίνη Ιωάννου / Αντώνιος Παρτσινέβελος.

Επίσης σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Δήμαρχος θα εισηγηθεί τα ονόματα των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας που θα αναλάβουν Πρόεδροι στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και στη Δημοτική Επιτροπής Παιδείας.


Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης      
Πρόεδρος: Στέφανος Τσιπουράκης

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών 
Πρόεδρος: Νικόλαος Δούσης-Ρασσιάς

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Πρόεδρος: Δημήτρης Καρλαύτης

· Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου / Δημοτικές και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις / Ανώνυμες Εταιρείες

Επίσης ο κ. Πατούλης θα εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των Δημοτικών Συμβούλων για τις θέσεις των Προέδρων και Αντιπροέδρων στα Νομικά Πρόσωπα, τις Δημοτικές και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του Δήμου και τις Ανώνυμες Εταιρείες.     


Νομικά Πρόσωπα

1. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αμαρουσίου
Πρόεδρος
: Νικόλαος Κάββαλος Αντιπρόεδρος: Κω/νος Νταλούκας

2. ΚΑΠΗ
Πρόεδρος
: Δημήτρης Καμπούκος Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Βελής

3. Βορέειος Βιβλιοθήκη
Πρόεδρος
: Γεώργιος Ιατρίδης Αντιπρόεδρος: Γλυκερία Μοστρού

4. Οργανισμός Μουσείων Δήμου Αμαρουσίου «Αμαρυσία ʼρτεμις»
Πρόεδρος
: Ελένη Λέκκα Αντιπρόεδρος: Βασιλική Βογιατζόγλου

5.Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αμαρουσίου «Σπύρος Λούης»
Πρόεδρος
: Ρένα Χαλιώτη Αντιπρόεδρος Βασίλης Κωνσταντίνου

Δημοτικές Επιχειρήσεις

1.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πρόεδρος
: Κων/νος Αντωνόπουλος

Κοινωφελείς Επιχειρήσεις

1. Τέχνης και Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου
Πρόεδρος
: Νικόλαος Πέππας Αντιπρόεδρος: Ελένη Λέκκα

2. Συγκοινωνίας & Κυκλοφορίας Δήμου Αμαρουσίου
Πρόεδρος
: Γεώργιος Ζήκος  Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Κόκκαλης

3. Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου
Πρόεδρος
: Αντώνιος Παρτσινέβελος Αντιπρόεδρος: Σωτήριος Βοργιάς

4. Αλληλεγγύης & Πρόληψης Δήμου Αμαρουσίου
Πρόεδρος
: Αικατερίνη Ιωάννου Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Πουλόπουλος

Ανώνυμες Εταιρείες

1.ΑΘΜΟΝΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
Πρόεδρος
: Βασίλειος Μπαλάσης  Αντιπρόεδρος: Επαμεινώνδας Γαρδέλης

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
Πρόεδρος
: Δημήτρης Καρλαύτης Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Σμυρνής

Μετάβαση στο περιεχόμενο