Ορισμός ημερομηνίας και ώρας, διεξαγωγής της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου – οικοπέδου για την εγκατάσταση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Αμαρουσίου προς κάλυψη των αναγκών του στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων.

Print Friendly, PDF & Email

Η Επιτροπή Δημοπρασιών θα συνεδριάσει στο Δημαρχιακό Μέγαρο την 1η  Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.

Ορισμός ημερομηνίας και ώρας, διεξαγωγής δημοπρασίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο