Ορισμός ημερομηνίας και ώρας, διεξαγωγής της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου – οικοπέδου για την εγκατάσταση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Αμαρουσίου προς κάλυψη των αναγκών του στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο