Οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων με τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς παρόχους

Print Friendly, PDF & Email

Προτάσεις για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δήμοι στη συνεργασία τους με την ΔΕΗ, αλλά και τους εναλλακτικούς παρόχους, όπως η μεγάλη καθυστέρηση απόδοσης ανταποδοτικών τελών που εισπράττονται με τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, το ύψος της προμήθειας που καταβάλλουν οι δήμοι, το τιμολόγιο χρέωσης του ρεύματος που καταναλώνουν, η χρηματοδότηση της υπογειοποίησης των δικτύων της ΔΕΗ κ.λπ., αναμένεται  να καταθέσει η ΚΕΔΕ.

Το θέμα συζητήθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ, όπου ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ Α. Καστρινός σε ότι αφορά την απόδοση των ανταποδοτικών τελών υπογράμμισε ότι υπάρχει καθυστέρηση απόδοσης των εισπραχθέντων τελών στη μεγάλη πλειοψηφία των δήμων, πέραν των προθεσμιών που προβλέπονται από τον νόμο, δηλαδή εντός του δεύτερου μήνα από τη λήξη τη μήνα στον οποίο λογιστικά ανήκουν οι λογαριασμοί αλλά και με δυνατότητα παροχής έναντι χρηματικών καταβολών.

Επίσης επεσήμανε ότι αν και προβλέπεται ο διαχειριστής του δικτύου και οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας να διαβιβάζουν αμελλητί τα στοιχεία τιμολόγησης και τα δεδομένα των υπόχρεων προς τους οικείους δήμους μετά από αίτημά τους, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα που είναι δηλωμένα στη ΔΕΗ, ώστε οι δήμοι να μπορούν να ελέγξουν την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων, ζητείται σε πολλές περιπτώσεις καταβολή χρημάτων για την χορήγηση των στοιχείων αυτών.

Σε ότι αφορά το ύψος της προμήθειας που καταβάλλουν οι δήμοι για την είσπραξη των ανταποδοτικών τελών στη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς παρόχους, σήμερα είναι 2%. Το ποσοστό παραμένει σταθερό παρότι έχουν αλλάξει οι περίοδοι μέτρησης και χρέωσης της κατανάλωσης ρεύματος από διμηνία σε τετραμηνία. Δηλαδή ενώ το λειτουργικό κόστος της ΔΕΗ έχει μειωθεί στο μισό η προμήθεια παραμένει αμετάβλητη ως ποσοστό.
 

Για την τιμή χρέωσης του ρεύματος που καταναλώνουν οι δήμοι, τονίστηκε ότι η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί πάροχοι τους χρεώνουν με υπέρογκα ποσά για τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ, τα δημοτικά ιατρεία, τα πολιτιστικά κέντρα, τα αθλητικά κέντρα, τον ηλεκτροφωτισμό των ελεύθερων χώρων και οδών, καθώς και τη λειτουργά υποδομών, όπως οι βιολογικοί καθαρισμοί, αλλά και για τους λογαριασμούς των σχολείων που χρεώνουν πάγια. Το συμπέρασμα που συνάγεται από τα παραπάνω είναι ότι οι δήμοι σήμερα πληρώνουν ακριβότερα από κάθε άλλο καταναλωτή το ρεύμα που καταναλώνουν  για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών των πολιτών.
 

Όσον αφορά την υπογειοποίηση των δικτύων της ΔΕΗ, τονίστηκε ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ενιαίος κανόνας σχετικά με την κάλυψη του κόστους των έργων αυτών και τελευταία χρόνια η ΔΕΗ επιβάλλει τη μετακύλιση του συνολικού κόστους προς τους δήμους.

Τα αιτήματα της ΚΕΔΕ είναι τα εξής:

  • Να αποδίδονται στο σύνολό τους, εντός του δεύτερου μήνα, τα εισπραττόμενα ποσά από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς παρόχους στους οικείους δήμους  
  • Να μπορούν οι δήμοι να παίρνουν προκαταβολές μετά από σχετικό αίτημά τους
  • Να παρέχονται αδαπάνως τα στοιχεία που ζητούν οι δήμοι, όταν αυτά σχετίζονται με τα τέλη και τους φόρους που εισπράττονται μέσω της ΔΕΗ και των εναλλακτικών παρόχων για λογαριασμό τους.
  • Να μειωθεί το ποσοστό της προμήθειας αυτής από το 2% στο 0,5%.
  • Με διαπραγμάτευση μεταξύ ΥΠΑΠΕΝ, δήμων, ΔΕΗ και εναλλακτικών παρόχων να καθοριστεί ένα κοινά αποδεκτό τιμολόγιο, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η κατανάλωση του ρεύματος από τους δήμους αφορά στην κοινωνική εξυπηρέτηση και στην ασφάλεια των πολιτών.

Να υπάρξει συνολικός προγραμματισμός της υπογειοποίησης όλων των εναέριων δικτύων της ΔΕΗ εντός των πόλεων και να αναλάβει το ΥΠΑΠΕΝ πρωτοβουλία θέσπισης ενιαίων κανόνων  για τις οικονομικές υποχρεώσεις του κάθε φορέα και για τον συντονισμό της συνεργασίας τους

Μετάβαση στο περιεχόμενο