«Όχι» στην ανοικοδόμηση «Ναι» στην αξιοποίηση και δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στα ακίνητα ΧΕΥ στο Μαρούσι» επισημαίνει εκ νέου ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης, στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ

Print Friendly, PDF & Email

Να μην ανοικοδομηθούν αλλά να αξιοποιηθούν ως κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι πρασίνου οι τρεις Χώροι Εγκαταστάσεων και Υποστήριξης (Χ.Ε.Υ) ιδιοκτησίας του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ που εμπίπτουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρουσίου, διεκδικεί εκ νέου με δεύτερη επιστολή του ο Δήμαρχος Γιώργος Πατούλης, προς τον Πρόεδρο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Κωνσταντίνο Μανιατόπουλο, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Γιάννη Εμίρη. Η νέα επιστολή έρχεται σε συνέχεια της άκαρπης α’ φάσης του ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την αξιοποίηση συνολικά πέντε προκηρυχθέντων ακινήτων.


Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Πατούλης, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 012739/25.02.2014 επιστολής του, με την οποία έθετε ως «κόκκινες γραμμές» για τον Δήμο τη μη περαιτέρω υποβάθμιση του ήδη επιβαρυμένου οικιστικού περιβάλλοντος στο Μαρούσι, επιμένει στη διεκδίκηση παραχώρησης αντισταθμιστικών για τους κατοίκους οφελών σε πράσινο και κοινόχρηστους χώρους ιδιοκτησίας του. Επανερχόμενος, θέτει υπόψη του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ταμείου και τη σχετική υπ’ αριθμ. 83/2014 απόφαση – ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου για την τροποποίηση του σχεδίου πόλης με σκοπό την αλλαγή χρήσεως γης των εν λόγω ακινήτων σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους προς όφελος των πολιτών.


Όσον αφορά στην εκμετάλλευση των συγκεκριμένων ακινήτων συνολικής έκτασης 17.785 τ.μ. εντός του Δήμου και, επιπλέον, σε περιοχές του υπερτοπικού του κέντρου, ο Δήμαρχος κ. Πατούλης, μεταξύ άλλων, εκφράζει εκ νέου την αντίθεση του Δήμου «απέναντι στην οποιαδήποτε επί τα χείρω εκμετάλλευση ή αξιοποίηση των εν λόγω ακινήτων, η οποία δε συνεκτιμά τις ήδη επιβαρυμένες συνθήκες του αστικού περιβάλλοντος της περιοχής». Τονίζει, επίσης, ότι ο Δήμος υποχρεούται να εμποδίσει κάθε φαινόμενο ανοικοδόμησης χωρίς αντισταθμιστικά για τους κατοίκους του Αμαρουσίου οφέλη, τα οποία θα προστατέψουν το οικιστικό περιβάλλον και θα διασφαλίσουν την αειφόρο ανάπτυξη, μέσω της δημιουργίας χώρων πρασίνου καθώς και κοινόχρηστων χώρων.


Κλείνοντας την επιστολή του ο κ. Πατούλης, καλεί τους ιθύνοντες του Ταμείου να διασφαλίσουν ότι τα παραπάνω ακίνητα θα παραμείνουν ελεύθεροι αδόμητοι χώροι με σκοπό να δημιουργηθούν χώροι πρασίνου και χώροι στάθμευσης. Διαφορετικά ζητά να παραχωρηθούν άμεσα στον Δήμο ακίνητα, ιδιοκτησίας του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ για δημιουργία κοινόχρηστων χώρων προκειμένου να υπάρξει εξισορρόπηση μεταξύ της επιδιωκόμενης εκμετάλλευσης και της ανάγκης δημιουργίας τέτοιων χώρων.


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη σχετική επιστολή. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο