Ο Δήμος Αμαρουσίου βρίσκεται σε τροχιά εξυγίανσης από το 2007 για την αποπληρωμή υπέρογκου χρέους προηγούμενων Διοικήσεων με ήδη απτά αποτελέσματα

Print Friendly, PDF & Email

Χωρίς εκπτώσεις στις παροχές προς τους πολίτες και χωρίς αύξηση τελών


Μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την οικονομική κατάσταση των Δήμων και το ύψος των οφειλών τους, ο Δήμος Αμαρουσίου επαναλαμβάνει τη θέση και τις προτάσεις του.


Κατά την ανάληψη των καθηκόντων της τον Ιανουάριο του 2007 η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου βρέθηκε στη δύσκολη θέση να διαχειριστεί το υπέρογκο χρέος που είχε δημιουργήσει η απελθούσα Δημοτική Αρχή, ύψους 280 εκατ. ευρώ.


Με δεδομένη αυτή τη δυσμενή αφετηρία, προχώρησε άμεσα σε δημόσιο οικονομικό απολογισμό, με αποτύπωση και καταγραφή της πραγματικής οικονομικής κατάστασης του Δήμου, και ξεκίνησε άμεσα πρόγραμμα εξυγίανσης και εξορθολογισμού του χρέους.


Με τις ενέργειες της η Δημοτική Αρχή κατόρθωσε μέσα σε 4 χρόνια να μειώσει τις συνολικές οφειλές του Δήμου από τα 280 εκατ. ευρώ στα 170 εκατ. ευρώ, αλλά και να αναδιαρθρώσει τις υπηρεσίες του Δήμου με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και περαιτέρω μείωση των οφειλών στο μέλλον.


Έκτοτε αδιάλειπτα συνεχίζει το πρόγραμμα εξυγίανσης που έχει ξεκινήσει, το οποίο, όπως κάθε πρόγραμμα εξορθολογισμού, χρειάζεται χρόνο για να ολοκληρωθεί.


Συγκεκριμένα, ως Δημοτική Αρχή: • Υιοθετήσαμε πρόγραμμα εξυγίανσης και εξορθολογισμού του χρέους πολύ πριν τα μέτρα του Καλλικράτη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

 • Προκηρύξαμε διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για τη σύναψη δανείου αναχρηματοδότησης των οφειλών, ύψους 200 εκατ. ευρώ με το οποίο θα πετυχαίναμε, εάν δεν παρεμποδίζονταν η διαδικασία από ενστάσεις, συνολική μείωση των τοκοχρεολυσίων ύψους 13 εκατ. ευρώ.

 • Μειώσαμε σταδιακά τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου από 23 σε τέσσερα, πετυχαίνοντας εκτεταμένες οικονομίες κλίμακας και μειώσεις εξόδων.

 • Αποπληρώσαμε μεγάλο μέρος ληξιπρόθεσμων οφειλών της προηγούμενης Διοίκησης και επιτύχαμε μείωση των οφειλόμενων ποσών.

 • Αποτυπώσαμε και λογιστικοποιήσαμε τις πραγματικές οφειλές του ομίλου Δήμου Αμαρουσίου.

 • Αυξήσαμε τα τακτικά έσοδα από 42 εκατ.  ευρώ το 2006 σε 50 εκατ. ευρώ το 2010. Παράλληλα, αυξήσαμε τα έκτακτα έσοδα.

Ως Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου έχουμε επανειλημμένα θέσει υπόψη της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, τις εξής προτάσεις: 1. Απόδοση των πόρων από τους ημιυπαίθριους χώρους στην τοπική αυτοδιοίκηση για την αγορά κοινόχρηστων χώρων προκειμένου να αντισταθμιστεί η επιβάρυνση από τις υπερτοπικές χρήσεις, που για το Μαρούσι είναι εκατοντάδες εκατ. ευρώ.

 2. Επιμήκυνση τραπεζικών υποχρεώσεων για το συνολικό δανεισμό, όπως έγινε και με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

 3. Από κοινού με το Δημόσιο αξιοποίηση των ακινήτων της Κτηματικής Εταιρίας Δημοσίου (ΚΕΔ) με απόδοση των πόρων κατά 30% στους Ο.Τ.Α και 70% στο Κράτος.

 4. Συμψηφισμό των οφειλών του Δημοσίου προς την τοπική αυτοδιοίκηση με χρέη των Ο.Τ.Α προς το Δημόσιο.

 5. ʼμεση αξιοποίηση των προγραμμάτων ‘Ελλάδα’ και Ε.Σ.Π.Α για να γίνουν έργα υποδομής με προτεραιότητα στους δήμους με υψηλό χρέος.

 6. Ομοιόμορφη μεταχείριση όλων των δήμων και όχι επιλεκτικές έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ακόμα και σε περιπτώσεις δήμων με χαμηλότερο χρέος.

 7. ʼμεση απόδοση των οφειλόμενων επιχορηγήσεων δέκα ετών και άνω προς τους Ο.Τ.Α.

 8. Απόδοση για διαχείριση και αξιοποίηση όλων των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων (Ο.Α.Κ.Α κλπ.), πάγια πρόταση του Δήμου Αμαρουσίου από την αρχή της θητείας της σημερινής Διοίκησης χωρίς ανταπόκριση από την Πολιτεία.

 9. Παραγωγή πολιτισμού και αθλητισμού με εξορθολογισμό του κόστους της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Με την ευκαιρία των ανακοινώσεων της Πολιτείας για τα οικονομικά των δήμων ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, δήλωσε: ‘Από το 2007 έχουμε αρχίσει την εφαρμογή προγράμματος εξυγίανσης με απτά αποτελέσματα και συνεχίζουμε χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων προς τους δημότες υπηρεσιών, χωρίς εξ’ αρχής να έχουμε καθόλου αυξήσει τα δημοτικά τέλη. Γιατί δεν αποδεχόμαστε τη λογική οι νέες γενιές να πληρώνουν ‘τα σπασμένα’ παλαιότερων ‘αμαρτωλών’ Διοικήσεων που συσσώρευσαν υπέρογκα χρέη εκατομμυρίων ευρώ. Δεν δεχόμαστε να υπάρχουν δημότες δύο ταχυτήτων. Δεν δεχόμαστε η τοπική αυτοδιοίκηση να γίνει ο ‘αποδιοπομπαίος τράγος’ του εθνικού χρέους όταν της αναλογεί  μόνο του 1% του συνολικού χρέους, και όταν απορροφά πόρους που αναλογούν μόνο στο 3,1% του ΑΕΠ. Συνεχίζουμε αμείωτα την προσπάθεια εξυγίανσης που βρίσκεται σε εξέλιξη και είμαστε σε διάλογο ‘εξορθολογισμού’ με την κεντρική εξουσία για την προώθηση των προτάσεών μας. Στόχος πρέπει να είναι η θεραπεία όχι μόνο του ασθενούς αλλά και της ίδιας της ασθένειας‘.

Μετάβαση στο περιεχόμενο