Ο Δήμος Αμαρουσίου για μια ακόμη φορά πρωτοστατεί στην Κοινωνική Προσφορά

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου σε συνεργασία με το Εθνικό  Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων υλοποιεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα με την ονομασία «Μέθοδος Αναγνωστικής Επάρκειας RADAR» για τους μαθητές της Γ΄ έως τη ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, στο πλαίσιο ανάπτυξης μηχανισμών πρόληψης για θέματα που αφορούν στην υγεία των πολιτών, την έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση και γενικά για την Προαγωγή Υγείας,

Πρόκειται για μια έρευνα που σκοπό έχει την αξιολόγηση της αναγνωστικής επάρκειας των μαθητών με την μέθοδο RADAR.

Οι ερευνητές ζητάνε από τους μαθητές να διαβάσουν 2 κείμενα και καταγράφουν τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι γρήγορη, εύκολη, καθόλου παρεμβατική (δεν απαιτείται κανενός είδους εξοπλισμός για τους μαθητές) και απόλυτα ασφαλής αφού το μόνο που χρειάζεται είναι το παιδί να διαβάσει το κείμενο από την οθόνη του υπολογιστή. Μόλις τελειώσει η ανάγνωση, ο μαθητής θα απαντήσει σε ερωτήσεις με βάση το κείμενο που διάβασε.

Η όλη διαδικασία δεν υπερβαίνει τα 10-15 λεπτά σε διάρκεια.

Η εν λόγω έρευνα βοηθάει να κατανοηθούν καλύτερα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανάγνωσης στην Ελληνική γλώσσα και να αναγνωριστούν προβλήματα ανάγνωσης όπως Δυσλεξία. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα βοηθήσουν στο μέλλον τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν ή να τροποποιήσουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών, με στόχο τη βελτιστοποίηση της γνωσιακής τους ικανότητας.

Οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητες υπό την επίβλεψη του ερευνητή. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι καθαρά εθελοντική και οι μαθητές διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν για οποιονδήποτε λόγο την εξέταση χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να δώσουν εξηγήσεις στον εξεταστή. Τα δεδομένα της αξιολόγησης είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας για την έρευνα τους.

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης εξέφρασε την ικανοποίηση του που για μια ακόμη φορά ο Δήμος Αμαρουσίου πρωτοστατεί στην κοινωνική προσφορά τονίζοντας πως η μέθοδος αυτή βοηθάει στο να αντιμετωπίζεται η περίπτωση κάθε παιδιού ξεχωριστά, έχοντας με αυτόν τον τρόπο μία ενδελεχή και αντικειμενική αξιολόγηση της πορείας της θεραπείας από τον ειδικό.

Είναι μία μέθοδος εύκολη, γρήγορη και φιλική προς τον κάθε αναγνώστη καθώς το μοναδικό πράγμα που έχει να κάνει είναι να διαβάσει ένα κείμενο από την οθόνη του υπολογιστή του και μέσω του R.A.D.A.R. παρέχει υψηλής ακρίβειας και μεγάλης ταχύτητας μετρήσεις και στατιστικά τα οποία δίνουν στους ειδικούς τη δυνατότητα:

 να έχουν την επιστημονική παρατήρηση της ανάγνωσης σε πραγματικό χρόνο, με φυσιολογικό τρόπο και χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, να διαγνώσουν το πρόβλημα αρχικά, καθώς και να εντοπίσουν τα ποιοτικά στοιχεία του κειμένου που προκαλούν τη μεγαλύτερη δυσκολία (μέγεθος λέξεων, δίφθογγοι κλπ.) τα οποία μπορεί να διαφέρουν ανά περίπτωση, να αποτυπώνουν και να αξιολογούν το βαθμό βελτίωσης και προόδου ενός ατόμου πριν και μετά τη θεραπεία.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 12 έως 13 Δεκεμβρίου και 15 έως 17 Δεκεμβρίου 2016 από τις 14.00 –  21.00 και το Σάββατο  από 10.00 – 14.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου (Β. Σοφίας 9).

Στην περίπτωση που θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή για την εξέταση του παιδιού σας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία και να τα στείλετε στο Διευθυντή του σχολείου, το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016. Το προσωπικό του Δήμου μας θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να κλειστεί το ραντεβού για την εξέταση.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όνομα Γονέα/Κηδεμόνα:………………………………………………………………………….

Όνομα Μαθητή:………………………………………………………………………………………

Σχολείο Μαθητή:……………………………………………………………………………..

Τηλέφωνο σταθερό……………………….Τηλέφωνο κινητό……………………………..

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση των παραπάνω και εγκρίνω τη συμμετοχή του παιδιού μου στην δραστηριότητα «Μέθοδος Αναγνωστικής Επάρκειας RADAR».

Υπογραφή                                                            Ημερομηνία     /     /                                                                             

 

Τηλ.Επικοινωνίας: 2132038 294

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμαρουσίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο