Ο Δήμος Αμαρουσίου διασφαλίζει την καθαριότητα και την αισθητική αναβάθμιση της εικόνας του προαστίου μας

Print Friendly, PDF & Email

Διασφαλισμένες όλες οι θέσεις των εργαζομένων μαςΗ απόφαση της σημερινής Διοίκησης του Δήμου Αμαρουσίου να εγκρίνει με χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών, με σκοπό την ανάθεση σε τρίτους των εργασιών φύλαξης και καθαρισμού των δημοτικών κτιρίων κι εγκαταστάσεων, καθώς και τον οδοκαθαρισμό, είναι απολύτως επιβεβλημένη.


Εξυπηρετεί το συμφέρον της πόλης και των κατοίκων, ενώ δεν δημιουργεί καμία απειλή για τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας των σημερινών εργαζομένων του Δήμου μας.


Οι λόγοι που μας οδήγησαν σε αυτήν την απόφασηΟι λόγοι που  κρίνουν επιβεβλημένη την παραπάνω απόφαση είναι:

1. Η έλλειψη του απαραίτητου σε αριθμό μόνιμου προσωπικού, που να μπορεί να καλύψει την ανάγκη καθαρισμού όχι μόνον της πόλης, αλλά και των δημοτικών κτιρίων κι εγκαταστάσεων. Σήμερα στην υπηρεσία καθαριότητας απασχολούνται λιγότεροι από 80 υπάλληλοι όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες καθαρισμού των 17 διαφορετικών Πολεοδομικών Ενοτήτων της πόλης μας, αλλά και τον μεγάλο αριθμό δημοτικών κτιρίων κι εγκαταστάσεων.

2. Η αδυναμία μας να προχωρήσουμε στην πρόσληψη νέου προσωπικού , αφού ισχύει απαγόρευση κάθε είδους πρόσληψης στο Δημόσιο ως τις 31-12-2016, λόγω των όσων προβλέπονται στο μνημόνιο ( Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016).

3. Η συνταξιοδότηση τα τελευταία χρόνια σημαντικού αριθμού εργαζομένων μας, η αποχώρηση των οποίων από τις υπηρεσίες δημιουργεί κενά που δεν καλύπτονται.

4. Η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας και η αποχώρηση από τις υπηρεσίες του Δήμου ενός σημαντικού αριθμού εργαζομένων μας, οι οποίοι μέχρι το προηγούμενο καλοκαίρι είχαν αναλάβει το κύριο βάρος για τη φύλαξη των δημοτικών κτιρίων κι εγκαταστάσεων.

5. Η άρνηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής να μας εγκρίνει την πρόσληψη 50 εργατών καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, που θα μας επέτρεπε να αντιμετωπίσουμε ως έναν βαθμό το πρόβλημα της καθαριότητας του Δήμου.Έχουμε μία επιλογή: Καθαρό κι Ανθρώπινο ΜαρούσιΜε βάση τα παραπάνω δεδομένα, είχαμε δύο επιλογές.Η πρώτη επιλογή, να ξεκινήσουμε έναν χρονοβόρο κι αβέβαιο ως προς την έκβαση του αγώνα, προκειμένου να ανατρέψουμε τις προβλέψεις του μνημονίου και τις απαγορεύσεις της Πολιτείας όσον αφορά την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, ρισκάροντας όμως με τον τρόπο αυτό τόσο την καθαριότητα της πόλης, όσο και την αποτελεσματική φύλαξη των δημοτικών υποδομών.

Η δεύτερη επιλογή, ήταν να προχωρήσουμε σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου τις απαραίτητες διαδικασίες , προκειμένου μέρος των υπηρεσιών καθαρισμού (οδοκαθαρισμού και δημοτικών κτιρίων) καθώς και της φύλαξης των δημοτικών υποδομών, να δοθούν σε τρίτους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πάντοτε όμως σύμφωνα με τις οδηγίες και την επίβλεψη των αρμόδιων υπηρεσιών και στελεχών του Δήμου Αμαρουσίου.


Στο δίλημμαΚαθαρό κι Ανθρώπινο Μαρούσι, με ανάθεση μέρους των υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης σε ιδιώτες;

ή Βρώμικη Πόλη, μέχρι να μας επιτραπεί η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού;

επιλέξαμε Καθαρό κι Ανθρώπινο Μαρούσι, αντάξιο των υψηλών προσδοκιών μας και της ποιότητας ζωής που μας αξίζει.

Προτεραιότητα, η διασφάλιση υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους κατοίκους κι επαγγελματίες της πόλης μας

Προτεραιότητα για τη σημερινή Διοίκηση του Δήμου είναι:  • Να διασφαλίσουμε στους κατοίκους κι επαγγελματίες της πόλης μας ότι τα λεφτά που πληρώνουν για ανταποδοτικά τέλη δεν θα πηγαίνουν χαμένα αλλά θα χρηματοδοτούν την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών καθαριότητας φύλαξης.

  • Παράλληλα, θα κάνουμε ότι χρειαστεί για να προστατεύσουμε τις δημοτικές υποδομές από φθορές και καταστροφές, τις οποίες θα κληθούμε αργότερα να πληρώσουμε όλοι μας ακριβά.

Δεν κινδυνεύει καμία υφιστάμενη θέση εργασίας στον Δήμο


Παράλληλα, με την απόφαση ανάθεσης σε τρίτους μέρους των υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, διασφαλίζουμε ότι δεν πρόκειται να κινδυνεύσει ούτε μία θέση εργασίας σημερινού εργαζόμενου του Δήμου.

Αφενός, γιατί δεν μας περισσεύει κανένας εργαζόμενος από τους υφιστάμενους.


Αφετέρου, γιατί ποτέ η Διοίκηση Πατούλη δεν έθεσε σε κίνδυνο τη θέση εργασίας έστω κι ενός εργαζόμενου μας. Αντίθετα, με τις πρωτοβουλίες της διασφάλισε κατά το πρόσφατο παρελθόν σταθερή εργασία και εισόδημα σε εκατοντάδες εργαζόμενους του Δήμου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο