Με θέμα το σύγχρονο περιβάλλον εργασίας συνεχίστηκε η εκπαίδευση των εθελοντών του Δήμου Αμαρουσίου κατ΄εφαρμογή του μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Print Friendly, PDF & Email


 
O επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Μάνος Σπυριδάκης, ενώ μιλάει στην ομάδα των εθελοντών του Δήμου Αμαρουσίου για τις μορφές παρενόχλησης στην εργασία.
|download file .jpg 11.1 KB|


Τις σύγχρονες συνθήκες εργασίας, τις δυσκολίες και τα προβλήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο εργαζόμενος στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, με έμφαση κυρίως στις μορφές παρενόχλησης που μπορεί να παρατηρηθούν -ένα φαινόμενο ιδιαίτερα επίκαιρο και συχνά με ανεπανόρθωτες συνέπειες για τη ζωή και την ψυχική υγεία του ατόμου-, παρουσίασε ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Μάνος Σπυριδάκης, στην ομιλία του προς την ομάδα εθελοντών του Δήμου Αμαρουσίου. Η συνάντηση, η έκτη κατά σειρά, εντάσσεται στο πρωτοποριακό πρόγραμμα πιστοποιημένης κατάρτισης εθελοντών του Δήμου, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο πλαίσιο μνημονίου που έχει υπογραφεί ανάμεσα στους δύο φορείς.

Εστιάζοντας αρχικά στις δυσκολίες εφαρμογής του νόμου για την προστασία του εργαζομένου από τις κάθε είδους μορφές παρενόχλησης στην εργασία, προκειμένου να αποτρέπονται ακραίες εκδηλώσεις και συμπεριφορές, ο επ. καθηγητής εμβάθυνε εν συνεχεία σε κάθε μία από τις μορφές της παρενόχλησης. Μίλησε διεξοδικά για την ηθική, τη σεξουαλική παρενόχληση, την ψυχολογική βία, το bullying, το mobbing, αλλά και ευρύτερα για τις συμπεριφορές που παρατηρούνται ως προς το φύλο, την ηλικία, το θρήσκευμα ή την καταγωγή ενός ατόμου. Ο τρόπος προσέγγισης του θέματος από μέρους του κ. Σπυριδάκη, οδήγησε σε έναν πολύ ενδιαφέροντα και παραγωγικό διάλογο.

Στόχος της σχετικής ενημέρωσης είναι η ευαισθητοποίηση της εργασιακής κοινότητας – και σε αυτό το σημείο έγκειται και η συμβολή των εθελοντών- για την εξάλειψη τέτοιου είδους συμπεριφορών και την εξασφάλιση ποιοτικών συνθηκών στον εργασιακό χώρο, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα όπως ο εξαναγκασμός σε παραίτηση, ο εργασιακός παραγκωνισμός ή στη χειρότερη των περιπτώσεων η αυτοκτονία.

Με την ευκαιρία της πραγματοποίησης του σεμιναρίου και τη συζήτηση ενός τόσο ευαίσθητου θέματος ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, δήλωσε: «Στόχος της πιστοποιημένης κατάρτισης είναι, μέσω των εθελοντών μας να ενημερώνουμε, να ευαισθητοποιούμε τους πολίτες σε αυτά τα θέματα ώστε να αναγνωρίζουν πρωτίστως τα ανησυχητικά σημάδια, και εν συνεχεία να γνωρίζουν τον τρόπο που μπορούν να αντιδράσουν και να προστατευτούν. Σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε αντίστοιχα σεμινάρια και για τους εργαζομένους του Δήμου καθώς ως Διοίκηση δείχνουμε ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα ενημέρωσης, προστασίας αλλά και σεβασμού της ζωής και της αξιοπρέπειας του ανθρώπινου δυναμικού μας»

Σκοπός του προγράμματος, που περιλαμβάνει συνολικά οκτώ ενότητες – συναντήσεις, είναι η μεταφορά της ακαδημαϊκής γνώσης στους συμμετέχοντες εθελοντές, σε ζητήματα εφαρμοσμένης κοινωνικής πολιτικής που οι εκπαιδευόμενοι, με πιστοποιημένο και ορθολογικό τρόπο, θα αξιοποιήσουν στη συνέχεια προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο με τη χορήγηση πιστοποίησης παρακολούθησης σε καθέναν από τους συμμετέχοντες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο