Με παρέμβαση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη παρατείνονται τα προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης έως την 31η Μαΐου 2016

Print Friendly, PDF & Email

Την παράταση των προγραμμάτων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης  μέχρι την 31η Μαΐου 2016 αποφάσισε το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας μετά από παρέμβαση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Δημάρχου Αμαρουσίου κ. Γιώργου Πατούλη.       

Με επιστολή του από τις 27/3/2015 ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ζητούσε τη συνδρομή του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για την παράταση του έργου των Κ.Δ.Β.Μ. κρίνοντας ως επιβεβλημένη την παράταση λειτουργίας τους, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους πολίτες, καθώς μία διακοπή θα οδηγούσε σε δυσλειτουργίες και θα υπονόμευε το θεσμό.   

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης αποδέχθηκε το αίτημα του κου Πατούλη, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που καλείτε να διαδραματίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και προχώρησε κατ’ αρχήν  στην παράταση των προγραμμάτων, που στη συνέχεια θα περάσουν σε νέο στάδιο υλοποίησης, μετά την εξειδίκευση του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Μαΐου.

Την ικανοποίησή του για τη θετική εξέλιξη παράτασης των προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ.  αλλά και για τη δέσμευση ένταξής τους στο νέο ΕΣΠΑ εκφράζει ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, γνωρίζοντας το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών  για διαρκή κατάρτιση, αλλά και τα πολλαπλά οφέλη οικονομικού και κοινωνικού  χαρακτήρα που παράγουν  για την τοπική κοινωνία, επιπλέον της διασφάλισης χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα περισσότερα από 100 προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ. έχουν εκπαιδευτεί μέχρι σήμερα 194.623 πολίτες και στα 12.349 τμήματα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα σε όλη τη χώρα οι απασχολούμενοι (στελέχη, εκπαιδευτές κ.τ.λ.) προσεγγίζουν τις 6.500, διαθέτοντας όλα τα απαιτούμενα και εξειδικευμένα προσόντα για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.                 

            

Μετάβαση στο περιεχόμενο