Κατατέθηκε από την ΚΕΔΕ η αίτηση ακύρωσης της απόφασης που προέβλεπε τη χρηματοδότηση του Πάρκου Τρίτση από τους ΚΑΠ της αυτοδιοίκησης

Print Friendly, PDF & Email

Γ. Πατούλης: Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει να μετακυλύει τις ευθύνες της στη Τοπική Αυτοδιοίκηση και να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Πάρκου Τρίτση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό

Κατατέθηκε σήμερα από τη ΚΕΔΕ αίτηση ακύρωσης ενώπιων  του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρ.9451/24.3.2017) με την οποία εγγράφηκε απόδοση του ποσού των 580.000  ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου  με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας  Αντώνης Τρίτσης».

Σύμφωνά με το σκεπτικό της αίτησης ακύρωσης που κατατέθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο και Νομικό Σύμβουλο της ΚΕΔΕ Π. Ζυγούρη, της έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ 5711/2017) η οποία προβλέπει τη χρηματοδότηση του Πάρκου από τους ΚΑΠ των δήμων, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.

Στην αίτηση υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά ότι δεν τηρήθηκε ο βασικός κανόνας που διέπει τα της έκδοσης διοικητικών πράξεων όπου ο νόμος ορίζει ως προαπαιτούμενο την διατύπωση γνώμης από άλλο Διοικητικό όργανο ή φορέα,  «…η ΚΥΑ υπ’ αριθμόν 5711/2017 και η ΥΑ 9451/2017 έχουν εκδοθεί μη νόμιμα, καθόσον πριν την έκδοση τους ουδέποτε ζητήθηκε η εκφορά γνώμης του ΔΣ της ΚΕΔΕ όπως τούτο επιβάλλεται από το άρθρο 259 παρ.3 και 4 του ν.3852/2010 και άρθρο 56 και 60 του ν.4414/2016 και το σχετικό άρθρο 20 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και για το λόγο αυτό πρέπει να ακυρωθούν». 

Όπως επισημάνθηκε  από το Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη,   «την ώρα που Τοπική Αυτοδιοίκηση σε άλλες χώρες της Ε.Ε. έχει έσοδα  που ξεπερνούν το 11,6% του ΑΕΠ στη χώρα μας η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός καταβάλλουν προσπάθεια προκειμένου η χρηματοδότηση να πέσει κάτω από το 2,3% του ΑΕΠ.  Η επιλογή της οικονομικής αφαίμαξης των δήμων δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ήδη η Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθμού μετράει μια ετήσια απώλεια εσόδων της τάξεων των 214 εκατ. Ευρώ.  Δε μπορεί η κυβέρνηση μέσα από τους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να καλύπτει υποχρεώσεις που οφείλει να αποδώσει η ίδια».

 «Οι ΚΑΠ αποτελούν τη βασική πηγή εσόδων των δήμων και προορίζονται για επενδυτικές δραστηριότητες και κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δήμων, οπότε δεν συμβιβάζεται με το ρόλο τους η χρηματοδότηση ενός ΝΠΙΔ. Καλούμε τους συναρμόδιους υπουργούς να ενεργήσουν προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το Πάρκο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και ειδικότερα από έσοδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και όχι από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων».

Ο Γ. Πατούλης, αφού επισημαίνει ότι οι ΚΑΠ των δήμων τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί σε ποσοστό 60%,  ζητεί  να αποσυρθούν οι αποφάσεις των υπουργών οι οποίες κάνουν ακόμα δυσχερέστερη την οικονομική κατάσταση των δήμων. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο