Ημερίδα Ενημέρωσης από το Δήμο Αμαρουσίου με θέμα: «Προώθηση της ενσωμάτωσης Πράσινων Υποδομών στον Αστικό Ιστό για τη βελτίωση της Διακυβέρνησης σε Σχέση με την Κλιματική Αλλαγή στις Πόλεις»

Print Friendly, PDF & Email

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019, ώρα 10:30 π.μ. Δημαρχείο Αμαρουσίου

 

Ημερίδα ενημέρωσης των πολιτών με θέμα: «Προώθηση της ενσωμάτωσης Πράσινων Υποδομών στον Αστικό Ιστό για τη βελτίωση της Διακυβέρνησης σε Σχέση με την Κλιματική Αλλαγή στις Πόλεις» διοργανώνει ο Δήμος Αμαρουσίου, στο πλαίσιο του προγράμματος “LIFE 17GIC GR 000029”,  συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.     

Η ενημερωτική εκδήλωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019, από τις 10:30 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχείου Αμαρουσίου ( Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα).  

Στην ενημερωτική εκδήλωση θα συμμετέχουν οι εταίροι του προγράμματος: Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», η Εταιρεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης «ΤΕΧΝΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ», η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας «ΚΕΔΕ» και ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης.

Κεντρικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η ενσωμάτωση και προώθηση των Ευρωπαϊκών πολιτικών για την κλιματική αλλαγή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον αστικό σχεδιασμό.
  • Η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και η προώθηση της ενεργής συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών για τον περιορισμό των επιπτώσεων του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.
  • Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αστικών κέντρων μέσω του μετριασμού των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος.
  • Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου γα τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αστικών χώρων πρασίνου, σύμφωνα με βέλτιστες πρακτικές.
  • Η ποσοτικοποίηση και βελτιστοποίηση της επίδρασης των αστικών χώρων πρασίνου σε κλιματικά προβλήματα των πόλεων.
  • Η ενημέρωση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων – σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης – σχετικά με την αναγκαιότητα και τα οφέλη της ανάληψης δράσης για το μετριασμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες. 
  • Η διατήρηση της βιοποικιλότητας του αστικού οικοσυστήματος και η βελτίωση των οικοτόπων για είδη πανίδας και χλωρίδας στις πόλεις.
  • Η προώθηση της ενσωμάτωσης της βιώσιμης διαχείρισης των αστικών χώρων πρασίνου για την προσαρμογή και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την ένταξη των Δήμων στο Σύμφωνο των Δημάρχων και λοιπές αντίστοιχες δράσεις.           
     

Το πρόγραμμα της Ημερίδας έχει ως εξής:   

     10.30-11.00    Προσέλευση- Εγγραφές

11.00 -11.10    Χαιρετισμός Δημάρχου Αμαρουσίου και Προέδρου ΚΕΔΕ

                       κ. Γεωργίου Πατούλη

11.10-11.15     Χαιρετισμός Εθνικού Εστιακού Σημείου LIFE κ. Γεωργίου   

                       Πρωτόπαππα

11.15-11.30     Χαιρετισμός σχετικών φορέων (ΓΕΩΤΕΕ , ΠΕΕΓΕΠ, ΠΣΑΤ,

                       ΕΣΕΕΦΥ, ΙΓΕ και λοιποί φορείς)

11.30-11.45     Δρ. Κωνσταντινιά Τσαγκάρη, Δ/ντρια Ινστιτούτου

                          Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, Συντονίστρια

                          του πογράμματος LIFE GrIn «Προώθηση σε αστικά κέντρα

                          της ενσωμάτωσης πράσινων υποδομών με στόχο τη

                          βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων».

11.45 -12.15    Δρ. Κωνσταντίνος Κασσιός, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ «Η

                       Συμβολή του Πρασίνου στην Κλιματική Αλλαγή»

12.15-12.30     Δρ. Δημήτριος Αβτζής, Ερευνητής του Ινστιτούτου

                          Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, «Ζούνε ανάμεσα μας –

                          οι πεταλούδες ως δείκτες ποιότητας στο αστικό πράσινο»

12.30-12.45     Δέσποινα Χαμακιώτη, Διεθνολόγος – Στέλεχος διεθνών

                       σχέσεων ΚΕΔΕ, «Ο ρόλος της Κεντρική Ένωση Δήμων

                          Ελλάδος στην εποχή της Πράσινης Οικονομίας και

                          Ανάπτυξης»

12.45-13.00     Δρ. Αναστασία Πούπκου, Μεταδιδάκτορας, Τμήμα

                          Φυσικής ΑΠΘ, Παρουσίαση του Προγράμματος LIFE ASTI  

                         «Εφαρμογή συστήματος πρόγνωσης της αστικής θερμικής

                         νησίδας με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικών αστικής

                         προσαρμογής»

13.00-13.15     Δρ. Αιμιλία Κοντογιάννη, Τεχνομοιόσταση «Η αξία της

                         διαχείρισης των πράσινων υποδομών για την προσαρμογή

                      των πόλεων στην κλιματική αλλαγή»

13.15-13.30   Συζήτηση

13.30-14.00   Κλείσιμο ημερίδας- Ελαφρύ γεύμα.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο