Η Κ.Ε.Δ.Ε. προτείνει τη σύνταξη ενός επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας σε κάθε Δήμο ξεχωριστά

Print Friendly, PDF & Email

Γ. Πατούλης: Κάνουμε πράξη την Αυτοδιοίκηση της Αλληλεγγύης, που δεν τα περιμένει όλα από το κράτος αλλά που συνεισφέρει με τις ίδιες της τις δυνάμεις τους πληττόμενους Δήμους και περιοχές της χώρας.

Την ανάγκη σύνταξης  ενός επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας σε κάθε Δήμο ξεχωριστά, με οριζόντια υποστήριξη μέσω της ΚΕΔΕ-ΕΕΤΑΑ.Α.Ε, επεσήμανε ο  Πρόεδρος της  Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης,  στη σημερινή  συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της Κ.Ε.Δ.Ε.  

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. αναφέρθηκε στην Αυτοδιοίκηση της Αλληλεγγύης, η οποία δεν περιμένει τα πάντα από το κράτος, αλλά συνεισφέρει με τις δικές της δυνάμεις στους Δήμους και στις περιοχές της χώρας που πλήττονται, από τις πυρκαγιές.

Παράλληλα, μίλησε εμφατικά για την αναγκαιότητα επανεξέτασης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σε ότι αφορά το ρόλο των Ο.Τ.Α. στη διαχείριση φυσικών καταστροφών, προκειμένου να απαλειφθούν κενά, επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και διατάξεις βάσει των οποίων διώκονται αβίαστα αιρετοί για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους.

Σημειώνεται ότι η ειδική θεματική Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας, που συνεδρίασε σήμερα, συστήθηκε για πρώτη φορά, με στόχο την επεξεργασία, και τη διαμόρφωση προτάσεων, επί όλων των ζητημάτων αρμοδιότητας των Δήμων σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας Τ. Μαυρόπουλος, ο Γεν. Διευθυντής της, Φ. Θεοδώρου, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας Γ. Ψαθάς και Δ. Κουπτσίδης,  ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Σ. Χιονίδης και Γ. Κοτρωνιάς,  τα τακτικά μέλη της Επιτροπής,  ο πρόεδρος του ΣΠΑΠ Β. Σιώμος και ο εκπρόσωπος του ΑΣΔΑ Μ. Διαμαντόπουλος.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής έγινε αποτίμηση της αντιμετώπισης των τελευταίων πυρκαγιών και εκτιμήθηκε ότι, τόσο οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όσο και οι Δήμοι της χώρας, ανταποκρίθηκαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής έγινε αναφορά στην ανάγκη να δρομολογηθούν και να γίνουν πράξη:

 • Η Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας σε κάθε Δήμο ξεχωριστά
 • Η Δημιουργία Κέντρου Επιχειρήσεων τουλάχιστον στις πιο ευαίσθητες περιοχές για την επιχειρησιακή διαχείριση φυσικών κινδύνων
 • Η Αναβάθμιση της λειτουργίας των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας ΟΤΑ .
 • Η Αναβάθμιση του ρόλου των Συνδέσμων
 • Η Εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων και δίκαιη κατανομή στους Δήμους, λαμβάνοντας υπόψη γεωλογικά, χωροταξικά και μορφολογικά κριτήρια.
 • Η Προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία, καθώς και εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών, με επιμόρφωση αιρετών και στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Όπως τονίστηκε, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων με όλα τα στοιχεία του θεσμικού πλαισίου, των προγραμμάτων πολιτικής προστασίας σε Δήμους ή Συνδέσμους και των Καλών Πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας,  ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε.  Γ. Πατούλης δήλωσε:

 « H Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού έχει διαμορφώσει ένα συνολικό σχέδιο, έναν νέο «οδικό χάρτη», προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η λειτουργία των μηχανισμών Πολιτικής Προστασίας».

Στο πλαίσιο αυτό η Κ.Ε.Δ.Ε. έχει επισημάνει

 • την ανάγκη να προχωρήσει η σύνταξη ενός επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας σε κάθε Δήμο ξεχωριστά, με οριζόντια υποστήριξη μέσω της ΚΕΔΕ – ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
 • θεωρούμε αναγκαία την επανεξέταση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σε ότι αφορά το ρόλο των Ο.Τ.Α. στη διαχείριση φυσικών καταστροφών, προκειμένου να απαλειφθούν κενά, επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και διατάξεις βάσει των οποίων διώκονται αβίαστα αιρετοί για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους.

Οι θέσεις μας είναι συγκεκριμένες και διαμορφώθηκαν στο πρόσφατο Συνέδριο μας στη Χαλκιδική. Αυτά που ζητούμε είναι :

 1. Τη μετατροπή της ΣΑΤΑ πυροπροστασίας σε ΣΑΤΑ Πολιτικής Προστασίας με ταυτόχρονη αύξηση των πόρων, ώστε να καλύψει και τις υπόλοιπες ανάγκες πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο (πλημμύρες, πυρκαγιές, χιονοπτώσεις κτλ)
 2. Την ενίσχυση και αξιοποίηση του εθελοντικού κινήματος στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
 3. Την πρόβλεψη προγραμμάτων απασχόλησης για πολιτική προστασία και την ανάγκη συγχρονισμού με την αντιπυρική περίοδο των προγραμμάτων της κοινωφελούς εργασίας
 4. Επισημαίνουμε την ανάγκη να διασφαλιστούν στους Δήμους και τους Συνδέσμους Περιβαλλοντικής Προστασίας οι αναγκαίου πόροι και το προσωπικό για τη πρόληψη και τη συνδρομή στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών πέραν της ΣΑΤΑ Πυροπροστασίας
 5. Πρόσθετοι πόροι θα μπορούσαν να διατεθούν από το Πράσινο Ταμείο αλλά και από το νέο ΕΣΠΑ 2014-202
 6. Ζητούμε επίσης την ενίσχυση των δομών Πολιτικής Προστασίας που προβλέπονται στους Ο.Ε.Υ. των Δήμων της χώρας και την οργάνωση αντίστοιχου μηχανισμού σε διαδημοτικό επίπεδο, εκεί τουλάχιστον που υπάρχουν Σύνδεσμοι ειδικού σκοπού με οργάνωση αλλά και αποδεδειγμένα αποτελεσματική λειτουργία στο τομέα της πυροπροστασίας
 7. Κρίνουμε επιτακτική την ανάγκη για ταχύτερη καταγραφή των ζημιών και την άμεση δρομολόγηση των έργων και δράσεων αποκατάστασης στις πληγείσες περιοχές. Είναι γεγονός ότι η αρχή της εγγύτητας μεταφέρει το κύριο διοικητικό και πολιτικό τουλάχιστον βάρος στους Δήμους της χώρας

Για όλα αυτά τα ζητήματα η ΚΕΔΕ μαζί με το ΙΤΑ δρομολογούν τη σε βάθος προσέγγιση και ανάλυση όλων των θεμάτων μέσα από μία επιστημονική επιτροπή η οποία, θα επεξεργαστεί όλα τα καίρια ζητήματα πολιτικής προστασίας παραδίδοντάς μας προτάσεις πολιτικής με την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση.

Σ’ αυτή την πρωτοβουλία θέλουμε την ενεργό συμμετοχή όλων των συναρμόδιων επιστημονικών και θεσμικών φορέων της χώρας.

Η συμμετοχή αυτή αποτελεί προϋπόθεση για να υπάρξει μία νέα ολοκληρωμένη προσπάθεια που θα δημιουργήσει πραγματικές συνθήκες πολιτικής προστασίας και θα ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες και στις τοπικές μας κοινωνίες.

 

Σχετικά αρχείαΣτιγμιότυπο από την σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της Κ.Ε.Δ.Ε (1)


Στιγμιότυπο από την σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της Κ.Ε.Δ.Ε (2)

Μετάβαση στο περιεχόμενο