Γ. Πατούλης, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε και Δήμαρχος Αμαρουσίου: Αφήστε τις «φιέστες» και τα ακριβοπληρωμένα συνέδρια κα Δούρου και χρηματοδοτήστε επιτέλους τα απαραίτητα έργα για την αντιπλημμυρική προστασία των Δήμων της Αττικής

Print Friendly, PDF & Email

Η ώρα της αλήθειας για την αντιπλημμυρική θωράκιση των Δήμων της Αττικής έφτασε. Η Διοίκηση της Περιφέρειας οφείλει να αναγνωρίσει τις ευθύνες της και να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των απαραίτητων έργων και παρεμβάσεων, πριν θρηνήσουμε και άλλες ανθρώπινες ζωές.

Η κυρία Δούρου δεν μπορεί να κρύβεται άλλο πίσω από υποτιθέμενες ευθύνες Δασαρχών, πρέπει επιτέλους να κάνει το καθήκον της. Να «ξεκλειδώσει» τον προϋπολογισμό της και να δώσει στους Δήμους της Αττικής τη δυνατότητα να εκτελέσουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα.

 

Η περίπτωση του Δήμου Αμαρουσίου και η ανικανότητα της Περιφέρειας Αττικής

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανικανότητας της σημερινής Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής να δρομολογήσει λύσεις στο ζήτημα αυτό, αποτελεί ο Δήμος Αμαρουσίου, οι υπηρεσίες του οποίου έχουν καταθέσει εδώ και χρόνια στην Περιφέρεια ώριμες μελέτες για κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, χωρίς όμως τα έργα αυτά να έχουν υλοποιηθεί.

10 ώριμες μελέτες, αλλά ούτε μια έγκριση από την Περιφέρεια

Ο Δήμος Αμαρουσίου με στόχο την αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών του προέβη τα τελευταία χρόνια στην εκπόνηση με δικά του χρήματα, μιας σειράς μελετών απορροής ομβρίων, στο σύνολο των πολεοδομικών ενοτήτων του. Από το αρχείο της αρμόδιας διεύθυνσης των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου, προκύπτουν τα ακόλουθα:

 

 1. Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Σωρού:

 

 • Με το με αρ.πρωτ. 7882/ 16-09-2011 έγγραφο μας αποστείλατε θεωρημένη τη μελέτη μας.
 • Με το με αρ.πρωτ.57244/ 24-04-2012 έγγραφο αποστείλατε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο τη μελέτη για έγκριση σκοπιμότητας, το οποίο με την 117/2012 απόφασή του ενέκρινε την σκοπιμότητα υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του έργου προϋπολογισμού 2.500.000,00€.
 • Με το με αρ.πρωτ 77/30-12-2011 πρακτικό της Κ.Σ.Ε. αποφασίστηκε το έργο να κατασκευαστεί από την Περιφέρεια Αττικής.

 

Μέχρι σήμερα το έργο δεν έχει υλοποιηθεί.

 

 1. Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Κοκκινιάς:

 

 • Με το με αρ.πρωτ.05222/21-01-2013 έγγραφο ο Δήμος αιτήθηκε στην Κ.Σ.Ε. την έγκριση για την κατασκευή του έργου, αποστέλλοντας την σχετική μελέτη.
 • Με το με αρ. 82/05-04-2013 πρακτικό της ΚΣΕ (αρ.πρωτ.  Δ7β/οικ.1031/Θ.(Κ.Σ.Ε.)02/05/2013)  εγκρίθηκε η μελέτη και αποφασίστηκε να γίνει η κατασκευή του έργου από την Περιφέρεια.

 

Μέχρι σήμερα το έργο δεν έχει υλοποιηθεί.

 

 1. Κεντρικός αγωγός ομβρίων περιοχής Αναβρύτων:

 

 • Με το με αρ.πρωτ.023736/21-03-2013 έγγραφο ο Δήμος αιτήθηκε στην Κ.Σ.Ε. την έγκριση για την κατασκευή του έργου, αποστέλλοντας την σχετική μελέτη.
 • Με το με αρ.πρωτ.82/05-04-2013 πρακτικό της Κ.Σ.Ε. (αρ.πρωτ.  Δ7β/οικ.1031/Θ.(Κ.Σ.Ε.)02/05/2013)  εγκρίθηκε η μελέτη και αποφασίστηκε να γίνει η κατασκευή του έργου από την Περιφέρεια.

 

Μέχρι σήμερα το έργο δεν έχει υλοποιηθεί.

 

 1. Δίκτυο αγωγών ομβρίων στην περιοχή Ν. Μαρούσι:

 

 • Με το με αρ.πρωτ.054492/20-06-2013 έγγραφο ο Δήμος αιτείται την έγκριση για την κατασκευή του έργου, αποστέλλοντας την σχετική μελέτη.
 • Με το με αρ.83/15-07-2013 πρακτικό της Κ.Σ.Ε. (αρ.πρωτ.Δ7β/οικ.1941/Φ.(Κ.Σ.Ε.) 08-08-2013) γνωμοδότησε την αναβολή της συζήτησης.

 

Μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί η απόφαση.

 1. Απορροή ομβρίων υδάτων περιοχής Νέο Τέρμα Αμαρουσίου:

 

 • Με το με αρ.πρωτ.034489/28-07-2016 έγγραφο ο Δήμος απέστειλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών για την εκχώρηση αρμοδιότητας της κατασκευής του έργου.
 • Με το με αρ. πρωτ.2255/18-01-2017 έγγραφο διαβιβάστηκε ο σχετικός φάκελος της μελέτης για ένταξη του έργου στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας.
 • Με το με αρ.πρωτ.1400/12-01-2017 έγγραφο διαβιβάστηκαν συμπληρωματικά στοιχεία στο Υπουργείο Υποδομών για την έγκριση της κατασκευής του έργου από τον Δήμο μας.
 • Με το 101Ο/03-02-2017 πρακτικό Κ.Σ.Ε. εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου.
 • Με το με αρ.πρωτ.14008/25-04-2017 έγγραφο διατυπώθηκαν παρατηρήσεις από την Περιφέρεια.
 • Με το με αρ.πρωτ.55282/22-11-2017 έγγραφο απεστάλησαν οι διορθώσεις.

 

Μέχρι σήμερα η Περιφέρεια δεν έχει απαντήσει

 

 1. Αγωγοί ομβρίων υδάτων περιοχής Κέντρο Αμαρουσίου:

 

 • Με το με αρ.πρωτ.034489/28-07-2016 έγγραφο ο Δήμος απέστειλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών για την εκχώρηση αρμοδιότητας της κατασκευής του έργου.
 • Με το αρ.πρωτ.829/10-01-2017 έγγραφο διαβιβάστηκαν συμπληρωματικά στοιχεία στο Υπουργείο Υποδομών για την έγκριση της κατασκευής του έργου από τον Δήμο.
 • Με το αρ.πρωτ.2248/18-01-2017 έγγραφο διαβιβάστηκε ο φάκελος της μελέτης του έργου για την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας.
 • Με το με αρ.πρωτ.13996/25-04-2017 έγγραφο διατυπώθηκαν παρατηρήσεις από την Περιφέρεια.
 • Με το με αρ.πρωτ.26739/14-06-2017 έγγραφο διαβιβάστηκε η τροποποίηση της μελέτης σύμφωνα με τις διορθώσεις.

 

Μέχρι σήμερα η Περιφέρεια δεν έχει απαντήσει

 

 1. Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Αγίου Νικολάου:

 

 • Με το με αρ.πρωτ.034489/28-07-2016 έγγραφο ο Δήμος απέστειλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών για την εκχώρηση αρμοδιότητας της κατασκευής του έργου.
 • Με το με αρ.πρωτ.ΔΑΕΕγ/1398/Φ.(Κ.Σ.Ε.)/29-09-2016 το Υπουργείο Υποδομών ζήτησε την συναίνεση της Περιφέρειας για την κατασκευή του έργου σε συνεργασία μαζί της.
 • Με το με αρ.πρωτ 3137/24-01-2017 έγγραφο διαβιβάστηκε ο φάκελος της μελέτης του έργου για την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας.
 • Με το με αρ.πρωτ.59229/12-12-2017 έγγραφο διατυπώσατε παρατηρήσεις επί της μελέτης, 11 μήνες μετά την αποστολή της. Οι παρατηρήσεις αυτές είναι στη πλειοψηφία τους επουσιώδεις που αναφέρονται σε καταργημένες διατάξεις και τροποποιήσεις του τιμολογίου. Λόγω της παρόδου τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος από την σύνταξη της μελέτης μέχρι την υποβολή των παρατηρήσεών σας είναι λογικό να υπάρχουν τροποποιήσεις σε άρθρα.

 

Εξαιτίας της καθυστερημένης ανταπόκρισης των υπηρεσιών της Περιφέρειας, το έργο είναι «στον αέρα».

 

 1. Απορροή ομβρίων υδάτων περιοχής Αγίας Φιλοθέης:

 

 • Με το με αρ.πρωτ.034489/28-07-2016 έγγραφο ο Δήμος Αμαρουσίου, απέστειλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών για την εκχώρηση αρμοδιότητας της κατασκευής του έργου.
 • Με το με αρ.πρωτ.12414/23-03-2017 έγγραφο διαβιβάστηκε ο φάκελος της μελέτης για ένταξη στο πρόγραμμα εκτελεστέων της Περιφέρειας και την συναίνεσή της στην κατασκευή του έργου σε συνεργασία με τον Δήμο.

 

Μέχρι σήμερα δεν έχει ενημερωθεί η Υπηρεσία του Δήμου για την εξέλιξη της υπόθεσης.

 

 1. Απορροή ομβρίων υδάτων περιοχής Παραδείσου:

 

 • Με το με αρ.πρωτ.034489/28-07-2016 ο Δήμος απέστειλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών για την εκχώρηση αρμοδιότητας της κατασκευής του έργου.
 • 28-07-2016 εκδόθηκε Βεβαίωση περαίωσης μελέτης.
 • Με το με αρ.πρωτ.033861/25-7-2016 έγγραφο ζητήθηκαν από την ΕΥΔΑΠ στοιχεία για τον υφιστάμενο αγωγό ομβρίων που διασχίζει τη Λ.Κηφισίας λόγω του ότι είναι αποδέκτης του δικτύου ομβρίων της περιοχής Παραδείσου.
 • Με το με αρ.πρωτ. 34766/27-7-2017 έγγραφο η ΕΥΔΑΠ έστειλε τα αποτελέσματα του ελέγχου για τον αποδέκτη.
 • Με το αρ.πρωτ.52591/10-11-2017 έγγραφο ο μελετητής κατέθεσε συμπληρωματικά στοιχεία της μελέτης.

 

 1. Οριστική μελέτη έργων διευθέτησης Ρέματος Σαπφούς:

 

 • Με το με αρ.πρωτ.027169/16-06-2016 έγγραφο διαβιβάστηκε η οριστική μελέτη του έργου στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Με το με αρ.πρωτ.152935/21-02-2017 έγγραφο διατυπώθηκαν παρατηρήσεις επί της υποβληθείσας οριστικής μελέτης.
 • Με το με αρ. πρωτ.57847/04-12-2017 έγγραφο διαβιβάστηκε όπως τροποποιήθηκε η οριστική μελέτη στην Περιφέρεια.

 

Μέχρι σήμερα δεν έχει ενημερωθεί η Υπηρεσία του Δήμου για την εξέλιξη της υπόθεσης.

 

Επιπλέον των ανωτέρω, ο Δήμος Αμαρουσίου απέστειλε το με αρ. πρωτ.42248/22-09-2016 έγγραφο, με αναλυτικό προϋπολογισμό των έργων, διαβιβάζοντας αίτημα για την χρηματοδότηση κατά προτεραιότητα των συγκεκριμένων έργων υποδομής, τονίζοντας την αναγκαιότητα εκτέλεσής τους.

 

Τα ψέματα της κυρίας Δούρου αποκαλύπτονται.

 

Δεν αντιδρούν οι Δήμαρχοι στα αντιπλημμυρικά έργα, η Περιφέρεια Αττικής είναι ανίκανη να τα υλοποιήσει

 

Από τα παραπάνω παραδείγματα αποκαλύπτεται η πραγματική αλήθεια. Δεν ευθύνονται οι Δήμαρχοι για την καθυστέρηση στην υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στην Αττική, όπως ψευδώς ανέφερε σε συνέντευξη της η κα Περιφερειάρχης, αλλά η ανικανότητα της Διοίκησης της να τα υλοποιήσει.

Το παράδειγμα του Δήμου Αμαρουσίου είναι χαρακτηριστικό. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για τα προαναφερόμενα έργα

 • έχουν συντάξει τις  απαραίτητες μελέτες
 • υπάρχουν εγκριτικές αποφάσεις για την εκπόνησή τους
 •  έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες ενέργειες  από τον Δήμο προκειμένου να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν.

 

Η Περιφέρεια Αττικής είναι αυτή που δεν έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε τα έργα αυτά να υλοποιηθούν.

Οι ευθύνες της κας Δούρου είναι τεράστιες κι όσο κι αν προσπαθεί να τις μεταθέσει αλλού , δεν θα τα καταφέρει. Η αλήθεια θα την «πνίξει», όπως έπνιξε και τις ζωές των αθώων συμπολιτών μας πριν μερικές βδομάδες στη Δυτική Αττική.

Όσα συνέδρια και να διοργανώσει, όσες υποσχέσεις ή συνεντεύξεις και να δώσει εκ των υστέρων, από την αλήθεια δεν θα καταφέρει να κρυφτεί.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο