Εξώδικο του Δήμου Αμαρουσίου στη ΔΕΗ, για το χαράτσι στα ακίνητα

Print Friendly, PDF & Email

Γ. Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίoυ: Θα στηρίξουμε κάθε δημότη ή κάτοικο  της πόλης μας, με όλα τα νόμιμα μέσα που διαθέτουμε, σε περίπτωση που επιχειρήσει η ΔΕΗ να του κόψει το ρεύμα επειδή δεν πλήρωσε το αντισυνταγματικό τέλος ακινήτων. Η ΔΕΗ οφείλει να περιμένει την οριστική και τελεσίδικη απόφαση της Δικαιοσύνης για τη συνταγματικότητα του τέλους, αλλιώς αυθαιρετεί και θα υποστεί τις νόμιμες συνέπειες.


Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη, ο Δήμος απέστειλε εξώδικο προς τη Διοίκηση της ΔΕΗ, εγείροντας ζητήματα νομιμότητας και προβάλλοντας βάσιμες και τεκμηριωμένες αμφισβητήσεις κατά της συνταγματικότητας του ν. 4021/2011 , με το οποίο επιβάλλεται σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων το Ειδικό Τέλος Ακινήτων.
Στο εξώδικο γίνεται αναλυτική αναφορά στους νομικούς λόγους που επικαλείται ο Δήμος για την ακύρωση των διατάξεων του Ν.4021/2011 και επισημαίνεται ότι η διακοπή της ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα σε ακίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες ή οι χρήστες αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλλουν το κατά τα προαναφερόμενα αντισυνταγματικό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., συνιστά όλως αυθαίρετη, καταχρηστική και αντισυμβατική συμπεριφορά και συντελεί στην διάπραξη ποινικών αδικημάτων από πλευράς των εντεταλμένων υπαλλήλων της Δ.Ε.Η. και των άλλων εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος, όπως έκθεση σε κίνδυνο, παράβαση καθήκοντος, απιστία κ.λπ.

Ο Δήμος Αμαρουσίου καλεί τη ΔΕΗ να απέχει από κάθε αντισυμβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική ενέργεια διακοπής ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα των ιδιοκτητών και χρηστών που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλλουν το αντισυνταγματικό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., μέχρι και την οριστική και τελεσίδικη απόφαση των Ανωτάτων Δικαστηρίων περί της συνταγματικότητας των διατάξεων του ν. 4021/2011.

Και δηλώνει ότι σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης οιασδήποτε δομημένης επιφάνειας, που ανήκει σε κάτοικο ή δημότη του Δήμου μας, για τον λόγο της μη καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. πριν την οριστική και τελεσίδικη απόφαση των Ανωτάτων Δικαστηρίων περί της συνταγματικότητας των διατάξεων του ν. 4021/2011, ο Δήμος Αμαρουσίου  θα συμπαρασταθεί με όλα τα νόμιμα μέσα σε κάθε δημότη ή κάτοικο, που θα υποστεί την αντισυμβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική συμπεριφορά της Δ.Ε.Η., ενώ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σας και οι εντεταλμένοι για την διακοπή ηλεκτροδότησης υπάλληλοί σας, θα ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως αστικώς και ποινικώς, θα υπέχουν δε την υποχρέωση να αποκαταστήσουν κάθε θετική και αποθετική ζημία που θα προκληθεί από την εν λόγω διακοπή ηλεκτροδότησης και να καταβάλλουν όλες τις σχετικές αποζημιώσεις.

Για την αποστολή του εξωδίκου ενημερώθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση από το Δήμαρχο Γιώργο Πατούλη, ενώ θα υπάρξει και σε επόμενη συνεδρίαση του Σώματος εκτεταμένη συζήτηση για το ζήτημα.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της εξώδικης διαμαρτυρίας προς τη ΔΕΗ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο