Επιβολή προστίμων για την τοποθέτηση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων στα όρια της πόλης

Print Friendly, PDF & Email


|download file .jpg 221KB|

Πρόστιμα μεγάλου ύψους επέβαλε με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου, μετά από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, για την τοποθέτηση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων στα όρια της πόλης.
Τα πρόστιμα αφορούν πινακίδες που ήδη ο Δήμος Αμαρουσίου έχει αποξηλώσει, καθώς από τον Απρίλιο του 2010, το Μαρούσι είναι η πρώτη πόλη χωρίς παράνομες διαφημιστικές πινακίδες.


Οι πινακίδες είχαν τοποθετηθεί παράνομα σε πεζοδρόμια επί της Λ. Κηφισίας, επί της Καποδιστρίου, καθώς και σε ταράτσα κτηρίου.


Η επιχείρηση αποξήλωσης ξεκίνησε από το 2007 αποκλειστικά με πόρους του Δήμου, χωρίς καμία οικονομική ενίσχυση από την Κεντρική Εξουσία, παρά τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί μάλιστα κατ’ επανάληψη.


Συνολικά, ο Δήμος Αμαρουσίου έχει αποξηλώσει περίπου 450 διαφημιστικές πινακίδες από το οδόστρωμα της Λ. Κηφισίας και τους άλλους βασικούς άξονες της πόλης, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο το καλό παράδειγμα για πόλεις πιο όμορφες και δρόμους πιο ασφαλείς.


Μάλιστα τη συνεπή στάση του Δήμου Αμαρουσίου αγκάλιασε η Κεντρική Εξουσία, μετά από πολλά χρόνια αδράνειας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα με την απομάκρυνση των παράνομων πινακίδων από τους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο