Ενημέρωση του Δημάρχου Αμαρουσίου προς τους πολίτες σχετικά με την Γ΄ Ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «Κάτω Σωρός-Τύμβος-Μαρμαράδικα».

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης ενημερώνει τους ιδιοκτήτες στην περιοχή «Κάτω Σωρός-Τύμβος-Μαρμαράδικα», σχετικά με την Γ΄ Ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής, τα ακόλουθα:

Αρχικά, να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της Β΄ Ανάρτησης της πράξης εφαρμογής της περιοχής «Κάτω Σωρός-Τύμβος-Μαρμαράδικα» του Δήμου Αμαρουσίου υποβλήθηκαν συνολικά 73 ενστάσεις, οι οποίες μετά την επεξεργασία από τον μελετητή και την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, διαβιβάστηκαν στην Περιφέρεια προς τελική εκδίκαση τον Νοέμβριο του 2015.

Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας με αφορμή τις ενστάσεις Δημοτικού Συνδυασμού με γενικό περιεχόμενο, που αφορούσαν και την πολεοδομική μελέτη και την πράξη εφαρμογής, ζήτησε και της δόθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου περαιτέρω διευκρινιστικά στοιχεία που αφορούσαν τη σχετική πολεοδομική μελέτη (ισοζύγιο κοινοχρήστων χώρων κλπ).

Το Δεκέμβριο του 2015, η Περιφέρεια συνέταξε σχετικό έγγραφο προς το ΣτΕ με το οποίο ενημέρωσε το Συμβούλιο για την κρισιμότητα της λήψης απόφασης επί των προσφυγών που είχαν κατατεθεί κατά της πολεοδομικής μελέτης και ζήτησε την αποστολή από το ΣτΕ της σχετικής απόφασης επί της προσφυγής.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου από κοινού με τον μελετητή έχει συναντηθεί σε υπηρεσιακό επίπεδο με την Περιφέρεια αρκετές φορές προς εξεύρεση τεχνικών λύσεων επί των ενστάσεων, καθώς και για τη διαχείριση της διαθέσιμης τράπεζας γης αλλά και την αντιμετώπιση του τεχνικού θέματος που πρόεκυψε με την εντός του 2016 ένταξη στο σχέδιο πόλεως του υπόλοιπου τμήματος της περιοχής, «Τύμβος» λόγω του διαφορετικού πολεοδομικού καθεστώτος ένταξής του, συμφώνα με το Νόμο 4315/2014.

Τον Ιούλιο του 2016 με το υπάρ. πρωτ 10026/5-7-2016 έγγραφό της, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας  μας διαβίβασε τον πίνακα εκδίκασης ενστάσεων της Β΄ ανάρτησης της  Πράξης Εφαρμογής δίνοντας παράλληλα οδηγίες συνολικά για τη μελέτη:

  • να μην διατηρούνται ιδιοκτησίες που οικοδομούνται κατ εξαίρεση με τις διατάξεις του άρθρου 25, λόγω σχετικής απόφασης ΣΤΕ, ελήφθη πρόσφατα,
  • να συνταχθούν πράξεις αναλογισμού σε ορισμένες περιπτώσεις 

Συνεπώς η Γ΄ ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής θα γίνει αφού:

 α) επιλυθεί το ζήτημα που πρόεκυψε λόγω της απόφασης του ΣΤΕ (που αφορά μικρά οικόπεδα),

 β) ολοκληρωθούν οι τοπικές πράξεις αναλογισμού σε τμήματα της μελέτης που εφάπτονται του παλαιού σχεδίου και

 γ) διορθωθεί η μελέτη σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εκδίκαση των ενστάσεων.

Ο Γιώργος Πατούλης, κατόπιν αυτών των εξελίξεων, δήλωσε ότι: “Παρά τις έγκαιρες ενέργειες της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου για την ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής στο συντομότερο δυνατό χρόνο, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους  Μαρουσιώτες να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους και να αναβαθμισθεί η περιοχή με έργα υποδομών, η Περιφέρεια εξακολουθεί να κωφεύει και να κωλυσιεργεί. Έχει έρθει  επιτέλους η ώρα η Περιφέρεια να κάνει τα αυτονόητα γιατί θα βρει μπροστά της τόσο τη διοίκηση του Δήμου όσο και τους κατοίκους του Μαρουσιού». 

Μετάβαση στο περιεχόμενο