Εκδήλωση με θέμα «Επάγγελμα:γυναίκα μηχανικός» στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email










Γ. Πατούλης: Στηρίζουμε σθεναρά την ένταξη περισσοτέρων γυναικών μηχανικών στην αγορά εργασίας







|download _.jpg file 473 KB|


Τις ικανότητες των γυναικών μηχανικών στο πλέον ανδροκρατούμενο επάγγελμα σήμερα, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης, σε εκδήλωση της Ενώσεως Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών που έγινε στη αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αμαρουσίου με θέμα «Επάγγελμα:γυναίκα μηχανικός». Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση για την υλοποίηση σχεδίων δράσης από μη κυβερνητικές οργανώσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων.


Ο κ. Πατούλης τόνισε  πως «παρά την αυξανόμενη ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας, φαινόμενα όπως τα υψηλά ποσοστά της γυναικείας ανεργίας, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις στη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και η αύξηση των διαζυγίων και του αριθμού των μονογονεϊκών οικογενειών δυστυχώς τοποθετούν αρκετές γυναίκες στην κατηγορία των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.


Θα πρέπει να εξεταστεί επίσης το κατά πόσο και σε ποιον βαθμό υπάρχουν συγκεκριμένες διακρίσεις σε βάρος των γυναικών που συντελούνται από την πλευρά των εργοδοτών ή σε ποιο βαθμό οι παραδοσιακές και οι αναχρονιστικές αντιλήψεις σχετικά με τα κατάλληλα σε εισαγωγικά επαγγέλματα για άνδρες ή γυναίκες, που δυστυχώς ακόμα επικρατεί στην ελληνική κοινωνία, οδηγούν σε αυτή την μεγάλη συγκέντρωση των γυναικών σε συγκεκριμένα επαγγέλματα.


Εμείς στηρίζουμε σθεναρά την ένταξη περισσοτέρων γυναικών μηχανικών στην αγορά εργασίας και ειδικότερα στους ΟΤΑ γιατί η φαντασία τους, η ευαισθησία τους  και συνολικά οι πρακτικές τους ικανότητες συντελούν τα μέγιστα  στο αναπτυξιακό έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Μετάβαση στο περιεχόμενο