Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για εκτύπωση φυλλαδίων -αφισών – καρτών – προσκλήσεων κ.λ.π εντύπων για αθλητικές-πολιτιστικές κ.λπ. εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι οι  εργασίες για την εκτύπωση φυλλαδίων -αφισών – καρτών – προσκλήσεων  κ.λ.π εντύπων, για αθλητικές-πολιτιστικές κ.λπ. εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου, συνολικού προϋπολογισμού  58.375,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 11η του μηνός Μαίου ημέρα Τετάρτη, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 09.30π.μ. και ώρα λήξης 10.00π.μ.
 
 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:   ΩΨΩΜΩΨ9-1ΡΞ

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:   6Υ1ΧΩΨ9-Β6Ε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 19284/26-4-16 (ΑΔΑ : ΩΨΩΜΩΨ9-1ΡΞ)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μετάβαση στο περιεχόμενο