Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτύπωση φυλλαδίων -αφισών – καρτών – προσκλήσεων κ.λ.π εντύπων για αθλητικές-πολιτιστικές κ.λπ. εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η εκτύπωση φυλλαδίων -αφισών – καρτών – προσκλήσεων  κ.λ.π  εντύπων για αθλητικές-πολιτιστικές κ.λπ. εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου, συνολικού προϋπο­λογισμού έως  32.718,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 7η του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 11.30π.μ. και ώρα λήξης 12.00π.μ.
 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:  ΒΖΑΙΩΨ9-Χ5Π

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: ΩΕ6ΗΩΨ9-6Ε9

Μετάβαση στο περιεχόμενο