Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την ενοικίαση ηχητικών και φωτιστικών εγκαταστάσεων για αθλητικές – πολιτιστικές κ.λπ. εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η ενοικίαση ηχητικών και φωτιστικών εγκαταστάσεων για αθλητικές – πολιτιστικές κ.λπ. εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου, συνολικού προϋπο­λογισμού έως  34.599,90 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 7η του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 09.00π.μ. και ώρα λήξης 09.30π.μ.

 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:  ΩΦΨΑΩΨ9-1Υ6

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: 6Α2ΠΩΨ9-75Β

Μετάβαση στο περιεχόμενο