Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού: Εργασίες συγκρότησης και λειτουργίας φιλαρμονικής ορχήστρας για συμμετοχή της σε εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται και περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 22/2015 μελέτη της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΩΔΕΙΟΥ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες συγκρότησης και λειτουργίας φιλαρμονικής ορχήστρας για συμμετοχή της σε εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου», συνολικού προϋπολογισμού έως € 54.968,70 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%),

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου  (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα) την 10η του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 13:00 μ.μ. και ώρα λήξης 13:30 μ.μ.

ΑΔΑ Διακήρυξης Δημάρχου : 7ΣΕΞΩΨ9-ΑΧΠ

ΑΔΑ Περιληπτικής Διακήρυξης ΩΠΨΜΩΨ9-Δ1Ι

Μετάβαση στο περιεχόμενο