Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη συγκρότηση και λειτουργία Φιλαρμονικής Ορχήστρας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι οι εργασίες συγκρότησης και λειτουργίας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου,  συνολικού προϋπολογισμού 54.986,70  ευρώ ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ).
 

Ημερομηνία διαγωνισμού είναι η Πέμπτη  20 Νοεμβρίου 2014, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ.
Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ : Ω8ΙΡΩΨ9-ΛΜ2
Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ : ΩΤΜΧΩΨ9-0Μ5
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο