ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση από τον Δήμο Αμαρουσίου του Γ’ υπογείου χώρου στάθμευσης είκοσι έξι (26) θέσεων επί της οδού Χατζηαντωνίου 9-11 στο Μαρούσι. Κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας είναι το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα.

Η Δημοπρασία είναι δημόσια, πλειοδοτική, φανερή και προφορική.

Η Διακήρυξη ΑΔΑ: ΨΧΘΤΩΨ9-0ΣΦ

Η περίληψη της Διακήρυξης ΑΔΑ: 65ΧΛΩΨ9-ΖΣΖ

Επισυνάπτεται η Διακήρυξη εδώ

Επισυνάπτεται η περίληψη της Διακήρυξης εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο