Χορήγηση Διατακτικών από το Δήμο Αμαρουσίου σε οικονομικά ευπαθείς συμπολίτες για την αγορά τροφίμων το Πάσχα

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου έχοντας στο επίκεντρο τον πολίτη, μεριμνά για  την  στήριξη των  ευπαθών συμπολιτών μας, μέσα από μία πολυδιάστατη πολιτική  κοινωνικής  αλληλεγγύης και προσφοράς, ιδιαίτερα στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία.

 Στο πλαίσιο αυτό, για το Πάσχα 2019 θα χορηγήσει σε ευπαθείς συμπολίτες οι οποίοι είναι συγχρόνως  δημότες  εγγεγραμμένοι  στο  Δημοτολόγιο  και μόνιμοι κάτοικοι  του  Δήμου  Αμαρουσίου  διατακτικές για  αγορές  από καταστήματα τροφίμων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει  να υποβάλλουν  αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αμαρουσίου(Βασ. Σοφίας 9 &Δημ. Μόσχα), από 4 Μαρτίου 2019 έως  8 Μαρτίου 2019.

Ωράριο κατάθεσης αιτήσεων:  καθημερινά  από  9.00 π.μ.  έως   14.00.

Δικαίωμα αίτησης έχει ένα μόνο μέλος της οικογένειαςνοικοκυριού.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά :

   1.  Αίτηση ( χορηγείται από τον Δήμο)

   2.  Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

   3.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

   4.  Φορολογική Δήλωση(Ε1) και Εκκαθαριστικό Εφορίας,

   Φορολογικού Έτους 2017 (όλων των ενηλίκων μελών

   της οικογένειας-νοικοκυριού)

   5.  Πρόσφατος Λογαριασμός ΔΕΚΟ

   6.  Μισθωτήριο Συμβόλαιο σε ισχύ (εάν η κατοικία είναι μισθωμένη)

   7.  Απόφαση Αναπηρίας (εάν υπάρχει)

 

Εισοδηματικά κριτήρια (οικογένειας νοικοκυριού

   Για   1   άτομο:  ατομικό    εισόδημα   έως      8.000  Ευρώ      

   Για   2   άτομα:  συνολικό  εισόδημα   έως    12.000  Ευρώ

   Για   3   άτομα:  συνολικό  εισόδημα   έως    16.000  Ευρώ

   Για   4   άτομα:  συνολικό  εισόδημα   έως    20.000  Ευρώ

   Για   5   άτομα:  συνολικό  εισόδημα   έως    24.000  Ευρώ

   Για περισσότερα από 5 άτομα ισχύει το ανώτατα όριο των 24.000 Ευρώ

Για κάθε άτομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται κατά 2.000 Ευρώ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ(ισόγειο)

                              Τηλέφωνο: 213 2038084  κ. Μερεντίτη Ευτυχία

Μετάβαση στο περιεχόμενο