Απάντηση του Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας, Έργων και Μελετών Β. Κόκκαλη στην ανάρτηση του Συλλόγου Πολυδρόσου για τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή

Print Friendly, PDF & Email

Για άλλη μια φορά καλούμαστε να απαντήσουμε σε ερωτήματα του Συλλόγου Πολυδρόσου για τα αντιπλημμυρικά έργα που δρομολογούνται στην περιοχή, ελπίζοντας αυτή την φορά να αποσαφηνιστούν οι οποίες απορίες.

Συγκεκριμένα:

-Όσον αφορά τα στοιχεία της δημοπράτηση του έργου «Αντιπλημμυρικά  έργα περιοχής Πολυδρόσου» σας ενημερώνω ότι όλα έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια και είναι διαθέσιμα για όποιον ενδιαφέρεται.

-Το έργο «Βιοκλιματική αναβάθμιση γειτονιών με δημιουργία διαδρομής πεζών-ποδηλάτων» βρίσκεται σε εξέλιξη και η επιβλέπουσα Υπηρεσία θα προβεί σε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να παραληφθεί το έργο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της εγκεκριμένης μελέτης, πριν την οριστική του παραλαβή.

-Όσον αφορά την οδό Ακακιών σας γνωρίζουμε ότι έχει συμπεριληφθεί στην εν λόγω μελέτη και η κατασκευή του αγωγού έχει προγραμματιστεί να γίνει σε δεύτερη φάση χρονικά,  καθώς προϋποθέτει την ολοκλήρωση της μελέτης κατασκευής στο τμήμα της οδού που ανήκει διοικητικά στον Δήμο Χαλανδρίου

-Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Αμαρουσίου είχε ολοκληρώσει την μελέτη για την περιοχή του Πολυδρόσου από τον Νοέμβριο του 2012 καθώς η αντιπλημμυρική θωράκιση όλων των πολεοδομικών ενοτήτων του Δήμου Αμαρουσίου αποτελεί προτεραιότητα της Διοίκησης Πατούλη.
Είναι λοιπόν προφανές ότι η αλληλογραφία που αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου και χρονολογείται από το 2015 -2016 είναι πολύ μεταγενέστερη των ενεργειών του Δήμου όσον αφορά στην σύνταξη και υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων.

-Η εν λόγω μελέτη εκπονήθηκε από ειδικευμένο μελετητή υδραυλικών έργων, εγκρίθηκε από την Περιφέρεια και έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς. Στην μελέτη αυτή δεν κρίθηκε αναγκαίο από τον αρμόδιο μελετητή να συμπεριληφθεί η οδός Εθνάρχου Μακαρίου ούτε επισημάνθηκε κατά την έγκρισή της από την Περιφέρεια.

Παρά το γεγονός ότι είναι στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας τόσο η εκπόνηση μελετών αγωγών ομβρίων, όσο και η υλοποίηση  αντιπλημμυρικών έργων, ο Δήμος Αμαρουσίου έχει ήδη ολοκληρώσει την μελέτη των αντιπλημμυρικών έργων της περιοχής Παραδείσου και την έχει αποστείλει προς έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κατασκευής ενός τόσο σημαντικού έργου υποδομής στην περιοχή. Κατόπιν εγκρίσεως της μελέτης θα ακολουθήσει το αίτημα για την άμεση ένταξη κατασκευής του έργου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης από την Περιφέρεια, ως υποχρεούται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο