Απάντηση ΚΕΔΕ σχετικά με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για το πλαίσιο λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων

Print Friendly, PDF & Email

Με έκπληξη ενημερωνόμαστε από ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία απαντά στη επιστολή μας προς τον αρμόδιο Υπουργό κο Δ. Παπαδημητρίου, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της ΚΕΔΕ επί του Σχεδίου Νόμου για το «Πλαίσιο λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων».

Η ΚΕΔΕ έχει αποστείλει εγκαίρως και εμπροθέσμως, από τις 22/12/2016 την υπ’ αριθμ. 543/15-12-2016 απόφαση του ΔΣ της που αφορά στην πρόταση νόμου για το υπαίθριο εμπόριο. 

Προς επίρρωση των ανωτέρω, επισυνάπτεται το σχετικό διαβιβαστικό της εν λόγω απόφασής  μας με αριθμ. πρωτ. 3745 στις 22/12/2016.

Σε κάθε περίπτωση πάντως θεωρούμε σημαντικό που το αρμόδιο Υπουργείο διατυπώνει τη θέση,  στο πλαίσιο της ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης, ότι θα λάβει υπόψη του τις προτάσεις μας.

Η ΚΕΔΕ αναμένει με ενδιαφέρον την τελική κατάρτιση του νομοσχεδίου προκειμένου να διαπιστώσει αν οι προθέσεις για συνεργασία και ικανοποίηση των προτάσεών μας είναι ειλικρινείς.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο