ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΟΥ ΣΙΚΙΑΡΙΔΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Το ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων- Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής (ΕΚΤ)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003856
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Άτομα που παρουσιάζουν νοητική υστέρηση (εφήβους, νέους, ανεξαρτήτου φύλου), να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να συμμετέχουν στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ (ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ) με βασικό στόχο την προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής τους ενσωμάτωσης.

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για την αίτηση ωφελούμενου πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο