Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Ο.Τ.97 (ΑΜΑΛΙΕΙΟ)- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ»

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει τον με ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Ο.Τ.97 (ΑΜΑΛΙΕΙΟ)- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 1.050.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 195826.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 24η Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 30 Μαρτίου 2023, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

 

Σχετικά Αρχεία:

  1. Όροι Διακήρυξης
  2. Περιληπτική Διακήρυξη
  3. Μελέτη του έργου
  4. Διευκρίνηση επί της Διακήρυξης (8/3/2023)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο