Ανάρτηση μελετών που υποβλήθηκαν με δωρεά άνευ ανταλλάγματος για το έργο: Στατική ενίσχυση του δημοτικού παιδικού γυμναστηρίου «Σπύρος Λούης»

Print Friendly, PDF & Email

Για το έργο με τίτλο: Στατική ενίσχυση του δημοτικού παιδικού γυμναστηρίου «Σπύρος Λούης» υποβλήθηκε ως δωρεά άνευ ανταλλάγματος η στατική μελέτη. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου, με την υπ’ αριθμ. 278/2020 απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΣΗΟΩΨ9-Υ05), αποδέχθηκε την πρόταση δωρεάς.  Η μελέτη έχει κατατεθεί στη Δ/νση Τεχνικών Έργων και διατίθεται προς ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005 όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του Ν. 4014/2011, προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης, να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλει παρατηρήσεις επί των προαναφερόμενων μελετών.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Μετάβαση στο περιεχόμενο