Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.

Print Friendly, PDF & Email

Το Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) με την υπ΄αρ. ΣΟΧ 2/2022 Ανακοίνωση θα προβεί στην σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πέντε (5) ατόμων, εκ των οποίων (1) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, (1) Π.Ε. Ψυχολόγων, (1) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, (2) ΔΕ Μαγείρων.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 09/09/2022
Ημερομηνία  λήξης υποβολής αιτήσεων: έως και Δευτέρα 19/09/2022

Κατάθεση δικαιολογητικών:
Αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση (από 9:00 έως 14:00) ή με συστημένη επιστολή.
Έδρα Νομικού Προσώπου: Παλαιολόγου 9, τ.κ. 15124, Μαρούσι

Σχετικά αρχεία:
Ανακοίνωση
Παράρτημα Ανακοινώσεων (ΣΟΧ)

Αιτήσεις
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1 ΠΕ/ΤΕ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (04/03/2023)
α. Πίνακας κατάταξης
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας απορριφθέντων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (13/03/2023)
α. Πίνακας κατάταξης(Ορθή επανάληψη)
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας απορριφθέντων (Ορθή επανάληψη)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
α. Πίνακας κατάταξης(Ορθή επανάληψη -15/03/2023)
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας απορριφθέντων (Ορθή επανάληψη)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
α. Πίνακας κατάταξης(Ορθή επανάληψη -15/03/2023)
β. Πίνακας επιτυχόντων (ορθή επαναληψη – 20/03/2023)
γ. Πίνακας απορριφθέντων (Ορθή επανάληψη)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (03/02/2023)
α. Πίνακας κατάταξης
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας απορριφθέντων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (16/11/2022)
α. Πίνακας κατάταξης
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας απορριφθέντων  

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΑΓΕΙΡΩΝ (16/11/2022)
α. Πίνακας κατάταξης 25/11/2022 (Ορθή επανάληψη)
​β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας απορριφθέντων (Ορθή επανάληψη)

Μετάβαση στο περιεχόμενο