Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του ΝΠΔΔ ΟΚΟΙΠΑΔΑ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ)

Print Friendly, PDF & Email

Το Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) με την υπ΄αρ. ΣΟΧ 1/2023 Ανακοίνωση θα προβεί στην σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων, εκ των οποίων (1) ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, (1) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, (2) ΔΕ Μαγείρων

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 07/07/2023
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: έως και Δευτέρα 17/07/2023

Κατάθεση δικαιολογητικών:
Αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή
Έδρα Νομικού Προσώπου: Παλαιολόγου 9,τ.κ. 15124, Μαρούσι

Σχετικά αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1.2023 – 9ΨΛΗΟΚΚΣ-ΘΟ0
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η.Υ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 10-06-2021
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1ΠΕ/ΤΕ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (07/08/2023)

Κατηγορία Τ.Ε. Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας
α. Πίνακας κατάταξης – Ορθή επανάληψη 11.8.2023
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας απορριφθέντων

Κατηγορία Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών
α. Πίνακας κατάταξης
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας απορριφθέντων

Κατηγορία Δ.Ε. Μαγείρων
α. Πίνακας κατάταξης
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας απορριφθέντων

Αναμορφωμένος πίνακας 14/11/2023

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Αναμορφωμένος πίνακας 28/03/2023

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Ε.ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο