Υψηλό επίπεδο υπηρεσιών με ακόμη χαμηλότερο κόστος και με επίκεντρο τον άνθρωπο,ο στόχος του προϋπολογισμού 2018 Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Γ. Πατούλης: Παρά την οικονομική κρίση πετυχαίνουμε τους στόχους μας γιατί έχουμε Όραμα, Σχέδιο και Αποτελεσματικότητα

Η στρατηγική, οι προτεραιότητες και οι άξονες της δημοτικής πολιτικής για την επόμενη χρονιά αποτυπώνονται ξεκάθαρα στον προϋπολογισμό του 2018 και το Τεχνικό Πρόγραμμα που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμαρουσίου στη συνεδρίαση της 21ης Νοεμβρίου 2017. 

Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης τόνισε ότι «ο δρόμος της εξυγίανσης και του νοικοκυρέματος είναι μονόδρομος» και επεσήμανε:
 Για μια ακόμη φορά όλη η προσπάθεια νοικοκυρέματος και εξυγίανσης  έγινε χωρίς να καταργηθεί ούτε μία δημοτική υπηρεσία, χωρίς να κλείσει ούτε μια κοινωνική δομή. Χωρίς να αυξηθούν ούτε ένα ευρώ τα ανταποδοτικά τέλη.
Έγινε ένα μεγάλο έργο το οποίο ωφελεί την πόλη και τους πολίτες. Η επιτυχία μας αντανακλάται στα πρόσωπα των συμπολιτών μας που ωφελούνται από τις υπηρεσίες μας. Πίσω από τα θετικά νούμερα των οικονομικών μας απολογισμών και προϋπολογισμών κρύβονται οι πραγματικά ωφελούμενοι της οικονομικής μας πολιτικής. Είναι οι συμπολίτες μας. Είναι τα χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις που θα δουν μέσα στο 2018 τα δημοτικά τους τέλη να μειώνονται μέχρι και 20%.

Τα δημοτικά τέλη, τα ήδη από το 2013 μειωμένα κατά 20%. Είναι οι περισσότερες από 2.000 οικογένειες της πόλης που θα επωφεληθούν και το 2018 από τις απαλλαγές ή τις μειώσεις κατά 50% στα δημοτικά τέλη.»

Νέος προϋπολογισμός με ακόμη μεγαλύτερη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους Ο.Τ.Α.

Στο νέο προϋπολογισμό τα οικονομικά δεδομένα επηρεάζονται από την κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους Ο.Τ.Α.Ο προϋπολογισμός του 2018 δίνει έμφαση στην ενίσχυση της ασκούμενης πολιτικής και στηρίζεται στα παρακάτω πραγματικά δεδομένα:

 • Τη μείωση πάνω από 70% τα τελευταία χρόνια της κρατικής χρηματοδότησης προς την Αυτοδιοίκηση.
 • Στη σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης των τελευταίων ετών στον τομέα των τακτικών εσόδων του Δήμου.
  Το κλείσιμο εκατοντάδων επιχειρήσεων, τα τελευταία χρόνια, αλλά και η αδυναμία όλο και μεγαλύτερου αριθμού νοικοκυριών να ανταποκριθεί σε βασικές υποχρεώσεις, οδήγησε σε κατακόρυφη μείωση των εσόδων μας από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα. Μεταξύ 2010 και 2017 η μείωση των εσόδων μόνον από ανταποδοτικά τέλη ξεπερνά τα 7.559.006,14 ευρώ. Τα δε συνολικά τακτικά έσοδα για την ίδια περίοδο ήταν το 2010 50.947.696,45 ευρώ και το 2017 θα φτάσουν τα 36.616.224,12 ευρώ. Λιγότερα δηλαδή κατά 14.331.472,33 ευρώ.
 • Με τον προϋπολογισμό του 2018, ο Δήμος Αμαρουσίου καλείται να λειτουργήσει με λιγότερα χρήματα, χωρίς να περικόψει υπηρεσίες και κυρίως χωρίς να επιβαρύνει επιπλέον έστω και ελάχιστα τους πολίτες.   

Κανένα βάρος από τα χρέη του παρελθόντος     

Ο στόχος «υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και λειτουργίας του Δήμου με ακόμη μικρότερο κόστος  θα επιτευχθεί καθώς:

 • Στηρίζεται στο έργο και την προσπάθεια των προηγούμενων ετών και στο νοικοκύρεμα των οικονομικών. Οι υποχρεώσεις των παρελθόντων οικονομικών ετών (πίνακας οφειλών) στις 31/7/2017, φτάνουν στα 4.202.588,10 ευρώ, το αντίστοιχο ποσό στις 31/7/2016 ήταν 5.244.236,66 δηλαδή υπάρχει σημαντική μείωση της τάξεως του 1.041.648,56
 • Ο Δήμος Αμαρούσιου έλαβε από το Υπουργείο Εσωτερικών έγκριση συνολικού ποσού 2.495.594,19 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους . Από το παραπάνω ποσό ο  Δήμος έχει απορροφήσει μέχρι σήμερα το ποσό των 1.571.415,61 και το υπόλοιπο ποσό αναμένεται να απορροφηθεί στο τέλος του 2017 ή μέχρι τα μέσα  2018.
 • Το 2017 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αναχρηματοδότηση των δανείων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής και μείωση επιτοκίου με αποτέλεσμα ο Δήμος να έχει ετήσιο όφελος 471.479,62.
 • Επίσης, ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η αναχρηματοδότηση του δάνειου του Δήμου Αμαρούσιου με την Εθνική Τράπεζα με απομείωση της οφειλής αυτής κατά 20% (δηλαδή με ωφέλεια για το Δήμου ποσού 6.108.439,49 ευρώ και 15χρονη διάρκεια αποπληρωμής. Η οριστική αυτή ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύει από 1.1.2018.

Άρα ο προϋπολογισμός του 2018 δεν κουβαλά κανένα βάρος από τα χρέη του παρελθόντος. Κι όχι μόνον δεν θα τα κουβαλά, αλλά σήμερα στο ταμείο μας υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα που μας επιτρέπουν να καλύψουμε ακόμη και έκτακτες ανάγκες που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον.

Το ύψος αυτών των διαθεσίμων ξεπερνά σήμερα τα 30.017.658,86 ευρώ και αποτελεί ένα ασφαλές μαξιλάρι για μελλοντικές ανάγκες και υποχρεώσεις.

Χαμηλότερα έξοδα σε σχέση με το 2017

Ο προϋπολογισμός του 2018 προβλέπει, επίσης, χαμηλότερα έξοδα, σε σχέση με το 2017.Και η πρόβλεψη αυτή στηρίζεται στην προσπάθεια νοικοκυρέματος που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, μέσα από την υλοποίηση του Προγράμματος Οικονομικής Εξυγίανσης, τον περιορισμό όλων των δαπανών, την εκκαθάριση των δημοτικών επιχειρήσεων και τη μείωση των νομικών προσώπων του Δήμου, την επίτευξη οικονομιών κλίμακος, τον εξορθολογισμό των προμηθειών, την επαναδιαπραγμάτευση των επιτοκίων και την επιμήκυνση των δανειακών υποχρεώσεων, στην υιοθέτηση νέων εργαλείων χρηματοοικονομικής διαχείρισης και καθημερινής παρακολούθησης των οικονομικών μας μεγεθών, στην ενίσχυση της διαφάνειας σε όλα τα στάδια λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων με οικονομικό αντικείμενο.
Η συνεχής εφαρμογή μιας πολιτικής οικονομικής εξυγίανσης, επιτρέπει να κλείσει το 2018 με ισοσκελισμένο τον προϋπολογισμό της τρέχουσας χρονιάς, μέσα στους στόχους που είχαν τεθεί με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης και το Παρατηρητήριο.

Μια ακόμη χρονιά έργων για το Μαρούσι κόντρα στην παθογένεια του συστήματος χρηματοδοτήσεων

Στον Προϋπολογισμό του 2018 διασφαλίζεται, επίσης, ότι η επόμενη χρονιά θα είναι μια ακόμη χρονιά έργων στην πόλη μας.
 Με ένα Τεχνικό Πρόγραμμα συνολικού ύψους 55.000.000 ευρώ περίπου, με τα νέα έργα εξ αυτών να αγγίζουν τα 50.000.000 ευρώ, και έχοντας ώριμες μελέτες, ο Δήμος διεκδικεί τη χρηματοδότησή τους από το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ στο μεγαλύτερο μέρος του, καθώς, επίσης, από την Περιφέρεια, το Πράσινο Ταμείο και άλλες πηγές.

Η παθογένεια που συναντάται σε επίπεδο συνεργασίας αλλά και συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών της Περιφέρειας, είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην προώθηση της υλοποίησης των έργων.

Μέσα από το Τεχνικό Πρόγραμμα το 2018 θα υλοποιηθούν μεταξύ άλλων:

 • Με ολοκληρωμένες, ώριμες μελέτες για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για το σύνολο των πολεοδομικών ενοτήτων του Δήμου (Κοκκινιά, Ανάβρυτα, Σωρός, Νέο Μαρούσι, Παράδεισος, Κέντρο Νέο Τέρμα, Άγιος Νικόλαος, Αγία Φιλοθέη),με μελέτη για τα έργα διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς. Πρόκειται για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας συνολικού προϋπολογισμού 20.000.000 ευρώ.
 • Για έργα οδοποιίας (διανοίξεις οδικών τμημάτων, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου), για έργα διαμόρφωσης πεζοδρομίων, βελτίωσης προσβασιμότητας, για την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ 580 Ψαλιδίου.

Για όλα τα προαναφερόμενα έργα, που αφορούν σε χρηματοδότηση ύψους τουλάχιστον 35.000.000 ευρώ, η Περιφέρεια είναι υπόλογη και έκθετη.

 • Στο Τεχνικό πρόγραμμα εντάσσονται, επίσης, έργα που αφορούν στην συντήρηση – βελτίωση των κτιριακών υποδομών του Δήμου
 • Έργα που αφορούν στην ενίσχυση των αθλητικών υποδομών
 • Με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την απόκτηση μέσα στο 2018 ενός ακόμα ιστορικού κτιρίου.
 • Ο Δήμος έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες ένταξης τεχνικών δελτίων στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Βορείου Τομέα Αθηνών για τα έργα:
  α. Βελτίωση προσβασιμότητας και ανάπλαση της οδού Νερατζιωτίσσης (Οδός Δήμητρος – Smart Plaza) μέχρι Εκκλησάκι Νερατζιωτίσσης (Οδός Ανδρονίκου) – δημιουργία έξυπνης πλατείας,
  β. Ανακατασκευή αθλητικού κέντρου «Σπύρος Λούης» και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου,
  γ. Κατασκευή πολυχώρου τέχνης και πολιτισμού σε οικόπεδο επί των οδών Βασ. Σοφίας 85, Σουρή και Πλαστήρα,

δ. Κατασκευή βιοκλιματικού βρεφονηπιακού σταθμού στο Βόρειο Τμήμα του Ο.Τ 580 στην πολεοδομική ενότητα Ψαλιδίου,
ε. Μετασκευή Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού (Βασ. Σοφίας 85) για την ίδρυση και φιλοξενία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων – Συνεργασία με CORALLIA,
στ. Ανάπλαση Οδού Κυπρίων Αγωνιστών με ορθολογική διαχείριση ομβρίων υδάτων – κήποι βροχής,
ζ. Πράσινες στέγες σε σχολικά κτίρια (7ο Γυμνάσιο, 8ο Λύκειο, 15ο Δημοτικό Σχολείο),
η. Πράσινο Δώμα σε Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου στη συμβολή των οδών Καΐρη και Κυπρίων Αγωνιστών Ο.Τ.729 στην περιοχή Νέο Μαρούσι,
θ. Ανάπλαση O.T 9760 και γύρω περιοχής.

Στην τοποθέτηση του ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης υπογράμμισε: «Λειτουργούμε κόντρα στην παθογένεια του συστήματος χρηματοδοτήσεων. Σχεδιάζουμε, διεκδικούμε, υλοποιούμε έργα παρακαταθήκη για την πόλη μας, για τις επόμενες γενιές της πόλης μας, με γνώμονα αφενός τις διαπιστωθείσες από τις υπηρεσίες του Δήμου ανάγκες των πολιτών, αφετέρου το όραμα της Διοίκησης για την υλοποίηση τεχνικών έργων που θα συμβάλουν αισθητά στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Και πάντοτε εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία  από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.»

Ο Δήμος Αμαρουσίου στηρίζει όσους έχουν ανάγκη

Ο Δήμος Αμαρουσίου θα εξακολουθήσει και την επόμενη χρονιά να παρέχουμε πρότυπες κοινωνικές υπηρεσίες στις δεκάδες οικογένειες της πόλης μας που στηρίζουν ακόμη και την καθημερινή τους επιβίωση, στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Θα εξακολουθήσει να κρατά απλωμένο το Δίκτυ προστασίας που έχει ανοίξει και αγκαλιάζει όλο το Μαρούσι, κάθε συμπολίτη μας που χρειάζεται τη στήριξη μας. Μέσα από το Κοινωνικό μας Παντοπωλείο, το Δημοτικό Πολυιατρείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο, τη Γωνιά Αγάπης και Αλληλεγγύης, το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» τα Προγράμματα Πρόληψης Υγείας, το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, το Κέντρο Ημέρας νόσου Αλτζχάιμερ.

Μέσα από τον προϋπολογισμό του 2018 θα διασφαλίζεται ότι και την επόμενη χρονιά το ΚΑΠΗ του Δήμου θα αποτελέσει και την χρονιά που μας έρχεται κυψέλη δημιουργικής απασχόλησης και αναψυχής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο