Β’ Κύκλος Προγράμματος Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικής Αλληλεγγύης

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου, σχεδίασε και υπέβαλε εγκαίρως, μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας, δώδεκα (12) έργα με τις αντίστοιχες ειδικότητας (190 θέσεις) που απαιτούνταν για την συμμετοχή του, στον Β’ Κύκλο του Προγράμματος Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικής Αλληλεγγύης.

Το ανωτέρω πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της μακροχρόνιας ανεργίας και την επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων με την αγορά εργασίας, καθώς και στην προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο, με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

Τα υποβληθέντα έργα θα ενισχύσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.), μέσω των κάτωθι ειδικοτήτων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Δ.Ε.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

14

Δ.Ε. ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

6

Δ.Ε. ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ

2

Δ.Ε. ΜΟΥΣΙΚΗΣ

2

Δ.Ε. Οδηγών με άδεια Γ + Ε κατηγορίας ή με άδεια Δ + Ε κατηγορίας

10

Π.Ε. ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

Π.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1

Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2

Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

Π.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2

Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

2

Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

7

Τ.Ε. ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

2

Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

4

Τ.Ε. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1

Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

5

Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2

Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1

Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

4

Υ.Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

88

Υ.Ε.  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4

Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

20

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

190

Μετάβαση στο περιεχόμενο