Την απόφαση κατάταξης των τριάντα εργαζομένων της ΔΕΑΔΑ που μεταφέρονται στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του Δήμου υπέγραψε ο Δήμαρχος Γ. Πατούλης και οι Πρόεδροι των Κοινωφελών Επιχειρήσεων

Print Friendly, PDF & EmailΟ Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης με τους Προέδρους των Κοινωφελών Επιχειρήσεων: Τέχνης και Πολιτισμού, Ν. Πέππα, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας Ευ. Κάββαλο, Αλληλεγγύης & Πρόληψης Ιωαν. Πουλόπουλο, Συγκοινωνίας & Κυκλοφορίας Γ. Ζήκο και τον Γ.Γραμματέα του Δήμου Μ. Χρηστάκη κατά την υπογραφή κατάταξης των εργαζομένων της ΔΕΑΔΑ στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του Δήμου.
|download file .jpg 122Kb|


Την απόφαση κατάταξης των 30 εργαζομένων στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης που μεταφέρονται στις 4 Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του Δήμου Αμαρουσίου υπέγραψαν ο Δήμαρχος Γιώργος Πατούλης και οι Πρόεδροι των Κοινωφελών Επιχειρήσεων: Τέχνης και Πολιτισμού, Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης, Αλληλεγγύης και Πρόληψης και Συγκοινωνίας & Κυκλοφορίας.          
Οι εργαζόμενοι καταλαμβάνουν θέσεις σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της κάθε Επιχείρησης, ενώ στην κατάταξή τους ελήφθησαν υπόψη τα βιογραφικά σημειώματα και οι τίτλοι σπουδών κατά τον έλεγχο των ατομικών φακέλων.


Ο κ. Πατούλης διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους ότι διασφαλίζουν μόνιμη και σταθερή εργασία και μπαίνει τέλος στην πολύχρονη εργασιακή ομηρία τους.   
Διευκρίνισε μάλιστα ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι το τέλος του έτους όλοι οι εργαζόμενοι στις τρεις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις Τέχνης & Πολιτισμού, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας, Αλληλεγγύης & Πρόληψης θα έχουν μετακινηθεί σε αντίστοιχες Διευθύνσεις του Δήμου.


Συνολικά, 203 εργαζόμενοι της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης μεταφέρονται στο Δήμο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις.
O Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων παρείχε τη δυνατότητα με την μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης σε κοινή ανώνυμη εταιρεία οι εργαζόμενοι να βγουν ως πλεονάζον προσωπικό. Με την απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Πατούλη όλοι οι εργαζόμενοι αξιοποιήθηκαν στο Δήμο, στα Νομικά Πρόσωπα και τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, με βάση την ειδικότητα και τα προσόντα τους, εκτός από τρεις εργαζόμενους που με δική τους θέληση μετακινούνται εκτός Δήμου.


   


        

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο