Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου και ώρα 11 το πρωί

Print Friendly, PDF & Email

Συνεδριάζει την Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017, στις 11.00  το πρωί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ (Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 3ος όροφος).

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι οι προϋποθέσεις συνέχισης συμμετοχής της ΚΕΔΕ στην Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναθεώρηση του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, η μείωση των προϋπολογισμών στους Ο.Τ.Α, η λήψη απόφασης για απάντηση στην τελευταία επιστολή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων που αφορά στα νηπιαγωγεία και η υποχρέωση ή μη της υποβολής Πόθεν Έσχες των Πρόεδρων και μελών των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α. και ιδιαίτερα των σχολικών επιτροπών.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Ενημέρωση Προέδρου.
 3. Προϋποθέσεις συνέχισης συμμετοχής της ΚΕΔΕ στην Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναθεώρηση του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.

Εισηγητές:   – κ. Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

– κ. Ε. Πάνου, Γενικός Διεθυντής ΚΕΔΕ

 1. Μείωση προϋπολογισμών Ο.Τ.Α.

Εισηγητές:   – κ. Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

– κ. Α. Καστρινός, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών των Ο.Τ.Α.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για απάντηση στην τελευταία επιστολή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, που αφορά στα νηπιαγωγεία.

Εισηγητής– κ. Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

– κ. Π. Βασιλείου, Σύμβουλος ΚΕΔΕ

 1. Οργανωτικό πλαίσιο διεκδικήσεων 2017.

Εισηγητής– κ. Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

– κ. Γ. Μουράτογλου, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ

 1. Συζήτηση περί Εκμίσθωσης – Παραχώρησης με τίμημα δημοτικών εκτάσεων για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Εισηγητής:  κ. Δ. Τζιαχρήστας, Πρόεδρος Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποχρέωση ή μη της υποβολής Πόθεν Έσχες των Πρόεδρων και μελών των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α. και ιδιαίτερα των σχολικών επιτροπών.

Εισηγητήςκ. Γ. Δαμουλάκης, Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

 1. Ορισμοί εκπροσώπων.
 2. Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου.
 3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Μετάβαση στο περιεχόμενο