Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΚΕΔΕ σήμερα στην Αλεξανδρούπολη

Print Friendly, PDF & Email

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ συνεδριάζει σήμερα στις 20.30 στην Αλεξανδρούπολη (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).
         

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα συζητηθούν οι εισηγήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα παρουσιαστούν αύριο, στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ για τα «Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των Ο.Τ.Α. – Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων».

Επίσης θα συζητηθούν και τα εξής θέματα:

  • Γνωμοδότηση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του Ν.4071/2013

Εισηγητές: Ι. Καραγιάννης, β΄αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ

                  Π. Ζυγούρης, νομικός σύμβουλος της ΚΕΔΕ

  • Γνωμοδότηση που αφορά την υπαγωγή ή μη της ΚΕΔΕ στις διατάξεις του Ν.4336/2015

Εισηγητής: Π. Ζυγούρης, νομικός σύμβουλος της ΚΕΔΕ

Μετάβαση στο περιεχόμενο