Συνάντηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη με το Προεδρείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Print Friendly, PDF & EmailΣτιγμιότυπο από τη συνάντηση του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε και Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη, και αντιπροσωπείας της Ένωσης με το Προεδρείο του Τ.Π.Δ.


 


Αντιπροσωπεία της Κ.Ε.Δ.Ε. , αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Γ. Πατούλη, τον Γενικό Γραμματέα κ. Γ. Μουράτογλου και τον Γενικό Διευθυντή κ. Π. Βασιλείου, συναντήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο του Τ. Π. & Δανείων  κ. Α. Κρητικό και τον Αντιπρόεδρο κ. Χ. Μήτρεντζε.


Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η αναζήτηση λύσεων στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Δήμοι της χώρας , που αφορά την εξυπηρέτηση και αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων.


Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. μια σειρά από ζητήματα άμεσης προτεραιότητας, όπως:  • Η αναχρηματοδότηση των δανείων που έχουν συνάψει οι Ο.Τ.Α. από τις Ιδιωτικές Τράπεζες
  • Η μείωση του επιτοκίου δανεισμού των Ο.Τ.Α. από το Τ. Π. & Δ.
  • Η δημιουργία Ειδικού Επενδυτικού Προγράμματος από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
  • Η σύσταση νέου λογαριασμού στο Τ.Π. & Δ.  με την επωνυμία «Ειδικός Λογαριασμός Χρηματοδότησης Μελετών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για εκτέλεση έργων».

Η Διοίκηση του Τ. Π. & Δ. αντιμετώπισε θετικά τις απόψεις της Κ.Ε.Δ.Ε. , η υλοποίηση των οποίων όμως προϋποθέτει μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν από το Υπουργείο Οικονομικών και Εσωτερικών. Στο ίδιο πλαίσιο αντιμετωπίζει θετικά και το ζήτημα της επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων των Δήμων. Για το λόγο αυτό συμφωνήθηκε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση, που θα δίνει λύση στο πρόβλημα.


Τέλος, συμφωνήθηκε να συν- διοργανωθεί από κοινού , από την Κ.Ε.Δ.Ε. και το  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ειδικό Συνέδριο στις αρχές Δεκεμβρίου, με θέμα « Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για τους Ο.Τ.Α. της Ελλάδος», με τη συμμετοχή των Δημάρχων όλης της χώρας, του Υπ. Εσωτερικών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.


Μετά τη συνάντηση με τη Διοίκηση του Τ. Π. & Δ. , ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης δήλωσε:


«Είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση με τη Διοίκηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, η οποία εντάσσεται σε μια συνολική προσπάθεια που ως νέα Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε. έχουμε αναλάβει, προκειμένου να βρεθεί μια βιώσιμη και διαρκής λύση στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι της χώρας, το οποίο έχει να κάνει τόσο με την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων, όσο και με την εξεύρεση πόρων χρηματοδότησης αναγκαίων για τις τοπικές κοινωνίες έργων. Το Τ. Π. & Δ. μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα αυτά και είναι θετικό που η Διοίκησή του κατανοεί το σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει. Ασφαλώς για την επίλυση τόσο σύνθετων προβλημάτων απαιτούνται και νομοθετικές πρωτοβουλίες από πλευράς Πολιτείας, η οποία οφείλει να αναγνωρίσει έμπρακτα την σημαντική συμβολή τα προηγούμενα χρόνια της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού,  στην επίτευξη του μεγάλου εθνικού στόχου που ήταν η δημοσιονομική προσαρμογή και η επίτευξη πλεονασμάτων. Θα διεκδικήσουμε λύσεις που θα διασφαλίσουν μακροπρόθεσμα την οικονομική και λειτουργική βιωσιμότητα όλων των Δήμων της χώρας.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο