Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου Διάρκειας 8 μηνών

Print Friendly, PDF & Email
Ο Δήμος Αμαρουσίου με την υπ΄ αριθ. ΣΟΧ 1/2015 θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου ογδόντα (80) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, διάρκειας 8 μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 31-10-2015
 
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : 09-11-2015
 
Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο