Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 8 μηνών

Print Friendly, PDF & Email
 Ο Δήμος Αμαρουσίου με την υπ’αριθ. ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωση  θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, ογδόντα (80) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, διάρκειας 8μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 12/12/2014
 
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 22/12/2014

 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο