Συμμετοχή ομάδας του Forum Νέων Αμαρουσίου μέσω του Προγράμματος Erasmus + στη διοργάνωση Greenwalk για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή στην Ισπανία

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου επιλέχθηκε μέσω του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συμμετάσχει στη διοργάνωση Greenwalk με θέμα το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή, που πραγματοποιήθηκε στο Οroso της Ισπανίας.

Στο Πρόγραμμα (Youth Exchange Ρrogramme) διάρκειας μιας εβδομάδας -από 26/6/2023 έως 01/07/2023-, έλαβαν μέρος τέσσερις Μαρουσιώτες – Μέλη του Forum Νέων Αμαρουσίου, συνοδευόμενοι από την Εντεταλμένη Σύμβουλο Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς Φανή Λέκκα και αντιστοίχως μέλη ομάδων από ακόμα τέσσερις χώρες της ΕΕ (Τουρκία, Ουγγαρία, Σλοβακία και Ισπανία).

Το Φόρουμ Νέων του Δήμου Αμαρουσίου ξεκίνησε τη λειτουργία του, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου, με σκοπό:

– την αύξηση της συμμετοχικότητας των νέων της πόλης μας, σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις και

-τη συνδιαμόρφωση μαζί τους, της στρατηγικής για τη Νέα Γενιά στο Δήμο μας.

 

Η συγκεκριμένη διοργάνωση στην Ισπανία, επακολούθησε της αυξανόμενης ανάγκης για συμμετοχή και εκπαίδευση των νέων, σε πιο βιώσιμες, οικολογικές και φιλικές προσεγγίσεις σε σχέση με το περιβάλλον, ώστε να κατανοήσουν την έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Οι μελλοντικές γενεές έχουν την ευκαιρία μέσω των εν λόγω Προγραμμάτων, να ανταλλάξουν απόψεις, ώστε να  είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις ανάγκες τους και να πραγματοποιήσουν τα δικαιώματά τους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτό δεν υπερβαίνει τους φυσικούς πόρους της Γης και το θεμελιώδες σύστημα υποστήριξης της ζωής, όπως το σταθερό κλίμα και τα εύφορα εδάφη.

Στο Φόρουμ Νέων του Δήμου Αμαρουσίου μπορούν να συμμετέχουν νέοι που διαμένουν στο Δήμο, με ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων ηλικίας 15-30 ετών που συνεδριάζουν σε Ολομέλεια, αλλά και σε Επιτροπές, όπως: Περιβάλλον-Κλιματική Αλλαγή, Εκπαίδευση και απασχόληση, Ευρωπαϊκών και εγχώριων προγραμμάτων, Πολιτισμός –Αθλητισμός, Διεθνείς σχέσεις και συνεργασίες, Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εθελοντισμός αλλά και με την ενεργοποίηση νέων Επιτροπών σύμφωνα με τις ανάγκες.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τη συμμετοχή στο Forum Νέων του Δήμου, μπορείτε να κάνετε χρήση του link: https://maroussi.gr/neagenia/pare-meros/ ή να καλέσετε στο τηλ: 213 2038355.

Μετάβαση στο περιεχόμενο