Σε τροχιά εξυγίανσης τα οικονομικά του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Με αφορμή τα όσα δημοσιεύθηκαν σε μερίδα του Τύπου σχετικά με ανακοίνωση του επικεφαλής της αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο Δήμο Αμαρουσίου για τα οικονομικά του Δήμου, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Πρώτον, στον Ισολογισμό  του 2014 που συζητήθηκε προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, αποτυπώνεται ξεκάθαρα και αδιαμφισβήτητα η πορεία δημοσιονομικής εξυγίανσης του Δήμου Αμαρουσίου.

Δεύτερον, χάρη στην οικονομική πολιτική που ακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε πετύχει:

  • Να μειώνουμε χρόνο με το χρόνο τα χρέη που κληρονομήθηκαν από το παρελθόν.
  • Να εξοφλούμε τις υποχρεώσεις μας σε προμηθευτές σε πολύ σύντομο χρόνο.
  • Να μειώνουμε κάθε χρόνο τις επιβαρύνσεις προς τα νοικοκυριά και της επιχειρήσεις του προαστίου μας , μέσα από την πολιτική μείωσης των ανταποδοτικών μας τελών.
  • Να έχουμε εξ-ορθολογίσει το μηχανισμό του Δήμου μειώνοντας τον αριθμό των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων , πετυχαίνοντας μεγάλες οικονομίες κλίμακος.
  • Να διατηρούμε το σύνολο των δημοτικών μας υπηρεσιών , τόσο σε αριθμό όσο και σε ποιότητα , τις οποίες παρέχουμε στους συμπολίτες μας, παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί η κρατική χρηματοδότηση προς το Δήμο μας σε ποσοστό άνω του 60% τα τελευταία χρόνια. Αλλά και το προσωπικό μας κατά 40% τουλάχιστον το ίδιο διάστημα.
  • Να είμαστε ένας Δήμος που δεν οφείλει τρέχουσες υποχρεώσεις σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία

Τρίτον, όσον  αφορά τους ισχυρισμούς  του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης για συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη, η αλήθεια είναι :

  1. Το συνολικό χρέος του Δήμου Αμαρουσίου το 2014 έφτασε στα 97,2 εκ. ευρώ, γιατί προσετέθησαν οι υποχρεώσεις από την αφομοίωση στο Δήμο των υποχρεώσεων των εκκαθαρισμένων τριών Κοινωφελών Επιχειρήσεων καθώς και του Οργανισμού Εργασίας, το ύψος των οποίων ήταν 56 εκ.  Αν δεν είχαν ενσωματωθεί αυτά, το χρέος το 2014 θα ήταν κάτω των 40 εκ , όταν το 2013 το χρέος ήταν 82 εκ. . Δηλαδή μικρότερο κατά 50%. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι το χρέος επί της ουσίας μειώθηκε.
  2. Ο πίνακας οφειλών ( υποχρεώσεις σε τρίτους) του 2014 ανέρχεται σε περίπου 2,7 εκ. ευρώ, όταν το 2010 ήταν περίπου 80 εκ. . Στοιχείο που αποδεικνύει το σοβαρό νοικοκύρεμα των οικονομικών μας.
  3.  Τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου ανέρχονται σήμερα  στα 20 εκ. ευρώ, δηλ. μπορούμε να αποπληρώσουμε όλες μας τις υποχρεώσεις χωρίς πρόβλημα.
  4.  Με βάση τα παραπάνω, ο Δήμος θα παρουσίαζε το 2014 στη χρήση του θετικό αποτέλεσμα. Η εμφάνιση ζημιάς οφείλεται αποκλειστικά στην αφομοίωση των υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων και του Οργανισμού Εργασίας που εκκαθαρίσθηκαν κι ενσωματώθηκαν στο Δήμο.

Ο διαφανής τρόπος που διαχειριζόμαστε τα οικονομικά μας επιβεβαιώνεται από τους διαρκείς ελέγχους στους οποίους έχουμε υποβληθεί το 2013 και το 2014 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι οποίοι διαπίστωσαν την άριστη λειτουργία της οικονομικής μας υπηρεσίας.

Το ίδιο είμαστε βέβαιοι ότι θα διαπιστωθεί και στον έλεγχο για το 2015 που εξαγγέλθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί απ΄οτις αρμόδιες κρατικές ελεγκτικές αρχές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο