Πρόσκληση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής ως απογραφείς στη διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης καλεί τους πολίτες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως απογραφείς στη διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνση:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-registration-apogr, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2011.

Σύμφωνα με τη Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ιδιώτες δημόσιοι υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών (πλην της ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου και υπάλληλοι Οργανισμών, ηλικίας 20 έως 69 ετών, τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου.

Οι απογραφείς θα απασχοληθούν στις εργασίες διενέργειας της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011, στο Απογραφικό Τμήμα που θα τους ανατεθεί από τους κατά τόπους Επόπτες Απογραφής για το χρονικό διάστημα από 10 έως 24 Μαϊου 2011.

Το έργο που καλούνται να επιτελέσουν περιγράφεται αναλυτικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΛΣΤΑΤ http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE//BUCKET/General/NWS_ PROSKLISI_APOGRAFEIS.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες: Ομάδα Έργου για την Απογραφή, τηλ. 213.135.2138- 2140, Email:census1@statistics.gr , census2@statistics.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο