Προκήρυξη συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Δημιουργία βρεφικού τμήματος στον παιδικό σταθμό Σωρού και νηπιακού τμήματος στο Π.Σ. Αναβρύτων του Δήμου Αμαρουσίου» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 77185

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Δημιουργία βρεφικού τμήματος στον παιδικό σταθμό Σωρού και νηπιακού τμήματος στο Π.Σ. Αναβρύτων του Δήμου Αμαρουσίου» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 77185.

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Περιληπτική Διακήρυξη, η Μελέτη, η Οικονομική Προσφορά και το ΤΕΥΔ.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο