Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΥΡΗ ΚΑΙ ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ»

Print Friendly, PDF & Email

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΥΡΗ ΚΑΙ ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 88, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η Τετάρτη 30 Αυγούστου και ώρα 10:00π.μ.

Επισυνάπτεται η Διακήρυξη, η Μελέτη, το ΤΕΥΔ και τα Παραρτήματα (σχέδια κλπ)

 

28/08/2017-Διευκρίνιση επί της διακήρυξης του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού
 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο