Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία Επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ»

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ» εκτιμώμενου προϋπολογισμού : 729.093,47€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 180938.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 07-06-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί 11-06-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Σχετικά Αρχεία

Όροι Διακήρυξης 
Μελέτη 
ΤΕΥΔ

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 220/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με
τίτλο «Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο “Ενεργειακή αναβάθμιση
του δημοτικού κολυμβητήριου Αμαρουσίου με παρεμβάσεις εξοικονόμησης
ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ”»

Μετάβαση στο περιεχόμενο