Προκήρυξη-ανακοίνωση για την πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Print Friendly, PDF & Email

H Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόσληψη έως σαράντα  (40)  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οχτώ (8) μηνών για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των αθλητικών προγραμμάτων περιόδου 2020-2021 της Επιχείρησης.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων:  Παρασκευή  02-10-2020

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων :   Δευτέρα  12-10-2020


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21/10/2020

Σε συνέχεια της από (1536/28-09-2020 )  προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για την πρόσληψη έως σαράντα (40)  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών για την υλοποίηση των  αθλητικών προγραμμάτων περιόδου 2020-2021, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: Οι ενστάσεις των ενδιαφερομένων επί των πινάκων προσωρινής κατάταξης για την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (αρ. πρωτ. :1536/28-09-2020) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου  μπορούν να κατατίθενται για τρεις  (3) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων ήτοι   από τις 22-10-2020 έως και τις  26-10-2020, ημέρα Δευτέρα.

Οι ενστάσεις κατατίθενται στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου (Βας. Σοφίας 9, 2ος όροφος, τηλ. 2132038200-201 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Για τους προσωρινούς πίνακες-  πατήστε εδώ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29/10/2020

Σε συνέχεια της από (1536/28-09-2020) προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για την πρόσληψη έως σαράντα (40) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών για την υλοποίηση των αθλητικών προγραμμάτων περιόδου 2020-2021, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης.

Για τους οριστικούς πίνακες πατήστε εδώ.

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο