Προκήρυξη-ανακοίνωση για την πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. ***Αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες προσληπτέων.

Print Friendly, PDF & Email

H Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόληψη ογδόντα (80) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Οορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 μηνών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2015-2016.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 04-12-2015
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : 13-12-2015

26/1/2016
Σε συνέχεια της από  27-11-2015  προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για την πρόληψη ογδόντα (80) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 μηνών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2015-2016, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξηςμε βασικό κριτήριο την ανεργία και με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που θέτει το υφιστάμενο Οργανωτικό Πλαίσιο των Π.Α.γ.Ο. (Φ.Ε.Κ. 2527/τ.Β’/08-10-2013) για τα γενικά – ειδικά και χωρίς προϋπηρεσία προγράμματα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: Οι ενστάσεις των ενδιαφερομένων για τους πίνακες προσωρινής κατάταξης για την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (αρ. πρωτ. :52/27-11-2015 ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου  μπορούν να κατατίθενται για δέκα ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων (27-01-2016) και ως τις 05/02/2016, ημέρα Παρασκευή. Οι ενστάσεις κατατίθενται στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου Βας. Σοφίας 9, 2ος όροφος, τηλ. 2132038245-211 (ώρες 09:00-14:00) κατά τις εργάσιμες ημέρες. 


12/02/2016:
​Σε συνέχεια της από  27-11-2015  προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για την πρόσληψη ογδόντα (80) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 μηνών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2015-2016, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης σύμφωνα με την υπ΄αρ. 05/12-02 2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης (ΑΔΑ:ΩΕ52465ΤΒΞ-46Α), με βασικό κριτήριο την ανεργία και με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που θέτει το υφιστάμενο Οργανωτικό Πλαίσιο των Π.Α.γ.Ο. (Φ.Ε.Κ. 2527/τ.Β’/08-10-2013) για τα γενικά – ειδικά και χωρίς προϋπηρεσία προγράμματα.


07/03/2016:​
Αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες προσληπτέων ειδικότητας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) για την περίοδο 2015-2016.

 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο