ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ΄ΕΦΕΤΑΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4194/2013 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ», ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

Print Friendly, PDF & Email

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου προκηρύσσει – ανακοινώνει την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με το Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει.​

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-10-2021

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-11-2021

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΣΕΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΥ ΑΣΕΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ΕΦΕΤΑΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο