Παραχώρηση θέσης περιπτέρου στο Δήμο Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμος Αμαρουσίου αποφάσισε να παραχωρήσει μια θέση περιπτέρου  σε Α.Με.Α, πολυτέκνους (σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 35/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

Βρίσκεται επί της Λεωφόρου Καποδιστρίου  αρ. 20

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά μέσω πρωτοκόλλου μέχρι και την 27/05/2016, ημέρα Παρασκευή.

 

Η περιληπτική προκήρυξη του διαγωνισμού είναι  ΑΔΑ : 6Β6ΦΩΨ9-0Χ8

Η αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού είναι ΑΔΑ : 67ΞΔΩΨ9-Ν4Π

Μετάβαση στο περιεχόμενο